Klar for nye PREP

PREP brukes i fengsel og på spa - i Forsvaret...

Nyhetsartikkel publisert 29/03/10

Kristin Tafjord Lærum

PREP brukes i fengsel og på spa – i Forsvaret, Olympiatoppen og i familiebehandling ved Modum Bad. Nå skal den norske versjonen av kommunikasjons-kurset oppdateres for å komme i takt med utviklingen av PREP i USA.

Prevention and Relationship Enhancement Program er de lange ordene bak forkortelsen PREP. Programmet ble utviklet i USA på 1980-tallet.
– Den første norske versjonen av PREP ble utviklet ved Modum Bad i 1998, forteller Kristin Tafjord Lærum, som leder avdeling for forebygging ved Modum Bads Senter for familie og samliv.

Fra amerikansk til norsk
Tafjord Lærum har arbeidet med PREP i sju år, både ved tidligere Samlivssenteret og Familieavdelingen. I arbeidet med å revidere PREP skal den nyeste amerikanske versjonen oversettes og bearbeides for norske forhold. Håpet er at den nye utgaven skal lanseres i 2011.
– Men for å få det til så raskt, er vi avhengig av å motta økonomisk støtte til oversettelsesarbeidet fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet allerede i år, sier Tafjord Lærum.
Språket er én ting, men det kreves også mange andre tilpasninger. Vi skal blant annet lage en norsk utgave av illustrasjonsfilmen som følger med PREP-kursene. Situasjonene som vises på filmen er ikke automatisk overførbare til norske forhold.
– Det er for eksempel veldig få norske menn i dag som aldri har rørt en vaskemaskin, smiler Tafjord Lærum.
Heldigvis starter de ikke med blanke ark i denne prosessen, i og med at det allerede er gitt ut to norske versjoner av programmet.

Positiv dreining
PREP-kursene består av parvise øvelser og samtaler innledet med korte foredrag, rollespill, tegninger, film, dikt og musikk. Det teoretiske utgangspunktet er kognitiv adferdsteori med innflytelse fra adferdsorientert parterapi. PREP-programmet tar tak i de faktorene som påvirker parforholdet negativt. Samtidig handler mye av samlivskurset om å lete etter de beskyttende faktorene, det vil si det som sørger for positive følelser i forholdet. Det positive vil bli enda tydeligere i nye PREP.
-Det er tatt inn bidrag fra emosjonsfokusert parteori. PREP vil handle enda mer om å ha det bra sammen. Det blir økt fokus på vennskap, sensualitet, seksualitet og humor, forteller Tafjord Lærum.
Håndtering av stress blir også en større del av de nye PREP-kursene. Dessuten vil PREP være tydeligere på temaet vold i parforhold. Det vil si, det går som en rød tråd gjennom hele programmet at trygghet, både rent faktisk og følelsesmessig, er helt fundamentalt for et godt forhold.
– Jeg synes det er veldig bra at betydningen av trygghet nå blir understreket i PREP. Det er i det hele tatt mye bra i den dreiningen som nye PREP legger opp til, sier Tafjord Lærum.

Finnes i mange varianter
Om lag 10 000 norske par har gått på PREP-kurs, og 1 200 personer har tatt kurslederutdanning. Modum Bad har tilpasset kursene for mange ulike målgrupper. Det finnes blant annet kurs for foreldre til funksjonshemmede barn og for foreldre til kreftsyke barn, og for samliv når partneren sitter i fengsel (se s.17). Målet med alle kursene er å knekke kommunikasjonskoder, lære å kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet og få verktøy til å løse dem.
 

I terapi
– PREP gir mye nyttig kunnskap om relasjoner som passer godt å formidle i en terapeutisk sammenheng. Ved avdeling for familiebehandling arrangeres PREP-kurs jevnlig og målet er at alle innlagte par skal få anledning til å delta.
– Pasientene er kjempefornøyd med kursdagene, og mange forteller om viktige a-ha- opplevelser. I tillegg bruker mange av terapeutene tale- og lytteteknikken i terapitimene, forteller Tafjord Lærum.
– Det har vært veldig spennende å se hvor godt PREP fungerer i en terapeutisk sammenheng. Jeg brukte selv PREP i terapi da jeg jobbet som miljøterapeut, og veiledet på teknikker og formidlet kunnskap i den enkle formen som PREP har. Det opplevde jeg som utrolig meningsfullt. For den videre utviklingen av PREP og bruken av programmet, vil det være berikende med den bredden i kompetanse som vi har i det nye senteret, mener hun.

Sentrum for PREP
Modum Bad arrangerer ikke mer enn åtte-ti PREP-kurs i året. Hovedoppgaven er å videreutvikle kurs og utdanne kursledere. Dessuten har Modum Bad inntil nylig vært administrativt og faglig senter for PREP i Skandinavia.

– Nå verken trenger eller bør vi ha den rollen lenger overfor Sverige og Danmark, for der blir PREP ivaretatt og utviklet videre av svært forskjellige, men på hver sin måte sterke miljøer. Nå er vi blitt likeverdige samarbeidspartnere, mener Tafjord Lærum.

Forskning
– Alle PREP-par gjør en evaluering når kurset er over, og 85 prosent gir uttrykk for at de er godt fornøyd eller svært godt fornøyd med kursene. Men vi har ingen norske effektstudier av PREP, og det er et savn. Målet må være å få til et slikt forskningsprosjekt, understreker Kristin Tafjord Lærum.

PREP-tall:
• PREP passer for par i alle aldre og med ulik lengde på samlivet sitt.
• Aldersspennet for kursdeltakerne er fra 21 til 69 år.
• Gjennomsnittlig alder er 41 år for menn og 39 år for kvinner.
• Gjennomsnittlig varighet på forholdet for de som kommer på kurs er litt over 13 år.
• 74 prosent er gift og 22 prosent er samboere.
• Hvert år er om lag 1000 par på PREP-kurs rundt om i landet.

Share Button
Print Friendly and PDF