Internettprogram hjelper traumepasienter

Traumepasienter som fikk undervisning via internettprogrammet Treatment of Patients with Dissociative Disorders (TOPDD), fikk godt utbytte av dette.

Nyhetsartikkel publisert 09/11/18

Ellen Jepsen synes det er veldig spennende å registrere at pasienter med traumesymptomer oppnådde bedring ved å følge et internettbasert web-program.

Det viser en ny studie som ledes av professor Bethany Brand, USA. Det internettbaserte programmet TOPDD, som en rekke pasienter har fulgte via internett, består av 45 korte videoer med undervisning og øvelser. Målet med programmet er å redusere pasientenes traumerelaterte symptomer. Flere pasienter over hele verden fulgte programmet i en testperiode, også norske. Programmet er ment å være et supplement til annen terapi hos terapeut.

Mindre symptomer

– Den første studien viser at de som gjennomførte programmet har oppnådd betydelig reduksjon av dissosiasjon og PTSD symptomer, forteller overlege Ellen Jepsen ved Avdeling for traumebehandling ved Modum Bad, som er involvert i forskningen.
– Pasientene som deltok har oppnådd bedre emosjonsregulering, og ikke minst reduksjon av selvdestruktiv atferd. De som hadde mest fremgang var pasienter med høyest grad av dissosiasjon, sier Jepsen.
Hun mener de gode resultatene er svært spennende, mest av alt for traumepasienter som mange lever med et stort symptomtrykk uten alltid å ha tilgang til passende behandling.
– Men det viser også at internettbasert undervisning kan fungere – mest sannsynlig også for flere diagnoseområder. Dette er noe å tenke på for fremtiden, mener overlegen.

Fikk forskningsmidler

Ellen Jepsen har fått tildelt 35.000 US dollars fra Bethany Brand for å jobbe videre med forskningsmaterialet. Jepsen deltar som som postdoc-forsker knyttet til TOP DD network-studien.
– Flere artikler er planlagt, blant annet undersøkelse av offentlige kostnader knyttet til å ha en dissosiativ lidelse, opplyser Jepsen.
Det er blant annet ønskelig å finne ut om dissosiasjonsfokusert behandling kan bidra til reduserte kostnader.

09.11.18
infoleder@modum-bad.no

Ref:
1Brand, B. L., Schielke, H. J., Putnam, K., Putnam, F., Loewenstein, R. J., Myrick, A., Jepsen, E. K. K., Langeland, W., Steele, K., Classen, C. C., & Lanius, R. A. (in press). An online educational program for individuals with dissociative disorders and their clinicians: One-year and two-year follow-up. Journal of Traumatic Stress

Share Button
Print Friendly and PDF