Intensiv behandling for unge med depresjon

– Det er så mye som står på spill når man blir syk tidlig i livet. Vi tilbyr derfor intensiv behandling til unge pasienter med depresjonslidelse, sier Inger Maaleng Moviken.

Nyhetsartikkel publisert 03/08/22

Teamleder Inger Moviken (foran til venstre) sammen med behandlingsteamet som tar imot de unge pasientene. Bak fra v.: Eleonor Sundqvist Elmaz, Helen Jensen, Ingunn Bjarnadottir Solberg, Trygve Hovde. Foran til høyre: Kristin Strømman.

 

Moviken er klinisk spesialist i sykepleie. Hun leder teamet som behandler de unge pasientene som kommer til Modum Bad med depresjon. Både hun og resten av teamet brenner for å hjelpe de unge, slik at de kan komme videre i livet sitt.

– Mye på spill

– Når unge mennesker sliter i hverdagen, er det så mye som står på spill. Det får store konsekvenser for livet om du blir syk i tidlig voksen alder. Du får kanskje ikke fullført utdannelse, du faller ut av sosiale settinger, av vennekretsen og andre sammenhenger. Det fører til isolasjon samt skam og vonde følelser. Det får rett og slett store ringvirkninger for livet videre, sier Moviken.

Unge søkere

Høsten 2018 begynte Avdeling for depressive lidelser for alvor å se på hvor mange unge søkere de hadde til sitt behandlingstilbud. Forskningsresultater generelt ved Modum Bad viste at unge voksne hadde mindre effekt av behandlingen.
– Vi ønsket å øke relevansen og kvaliteten på behandlingen ved å gi de unge mer fokus, sier fagrådgiver Pål Ulvenes.


Behandlingen ble mer intensiv og rettet inn mot den enkeltes behov.
– Ved å tilby unge et riktig og mer fokusert behandlingstilbud, håper vi å kunne forebygge tilbakefall og forhindre at tilstanden blir kronisk, sier avdelingsleder Kari Nedberg.
Resultatene i det første prosjektet var svært gode. Det ga grunnlag for å gjøre tilbudet til en fast del av behandlingen.

Gruppebasert ISTDP

Avdelingen gjør bruk av behandlingsmodellen ISTDP – intensiv korttidsdynamisk psykoterapi.
– I terapien skapes forståelse for og kontakt med følelsene. Man utfordrer det indre forsvaret som er bygd opp samt bevisstgjør mønstre som har utviklet seg over tid, forklarer Moviken
Behandlingen er gruppebasert, og de unge pasientene deles også ofte inn i mindre grupper. På den måten blir behandlingsfokuset enda mer konsentrert og spisset inn mot hva de sliter med i hverdagen sin.
– Alle er forskjellige, og selv om man aldersmessig er noenlunde på samme sted, kan man ha litt ulike utfordringer. Vi er opptatt av å skape et samarbeidsklima i gruppen hvor de kan støtte, hjelpe og utfordre hverandre underveis. Pasientene jobber med endringer de ønsker seg og eier prosjektet sitt selv. I tillegg til gruppeterapien får pasientene to individuelle samtaler i uka med behandler samt én samtale med kontaktsykepleier, opplyser Moviken.

“Gradvis øver de seg på å tåle det som skjer på innsiden, og regulere seg i stedet for å skyve det unna”

 

Oppmerksomt nærvær

Pasientene får også trening i oppmerksomt nærvær. Målet er å øke tilstedeværelsen og utvikle en holdning av romslighet overfor det som er i en kropp.
– De inviteres til å observere det som skjer på innsiden i større grad. Gradvis øver de seg på å tåle det og regulere seg, i stedet for å skyve det unna, slik man ofte gjør med det som kjennes ubehagelig.
– Gjennom hele behandlingen går det en rød tråd som er forankret i den psykodynamiske modellen vi jobber ut fra, sier Moviken.
Hjemmetreningen er også viktig. Der får pasientene en arena for å teste seg selv i oppgaver og utfordringer som de selv velger.

“I stedet for å tenke at de ikke kan endres, at de bare er sånn, får de håp om endring”

 

Håp om endring

– Blir pasientene bedre?
– Ja, mange gjør det. Det igangsettes en prosess hvor de får troen på at de kan klare å komme ut av det de strever med. I stedet for å tenke at de ikke kan endres, at de bare er sånn, får de håp om endring. Behandlingen styrker kontakten med de følelsene de trenger for å formidle sine behov, og styrker også kontakten med det som gjør det mulig for oss å være i kontakt med andre mennesker.
Moviken roser de unge pasientene for det motet de utviser når de oppsøker hjelp tidlig.
– Det er så viktig. Tenk hva de kan unngå av lidelse fremover, avrunder hun.

Les mer om Avdeling for depressive lidelser her.

Fakta om ISTDP-modellen

  • ISTDP – intensiv korttidsdynamisk psykoterapi
  • Vektlegging av følelsesbevissthet
  • Utfordring av etablert forsvar
  • Bevisstgjøring av mønstre utviklet over tid
  • En veldokumentert forsknings- og erfaringsbasert terapimodell

Tekst og foto: Unni Tobiassen Lie

Artikkelen er hentet fra Badeliv nr 1/2022. Du kan abonnere gratis på Badeliv – bestill her.

03.08.22
info@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF