Inspirerende besøk

Salvador Minuchin besøkte Familieavdelingen

Nyhetsartikkel publisert 09/06/09

Minuchin besøker Modum Bad

Fra venstre: Direktør Helen Christie, gjest Salvador Minuchin, leder av Familieavdelingen Bente Barstad, Patricia Minuchin og psykologspesialist Astri Johnsen. (Se flere bilder nederst på siden)

Salvador Minuchin regnes blant verdens ti mest innflytelsesrike terapeuter gjennom tidene. Den argentinskfødte amerikaneren, som nå bor i Boston med sin kone, er en av grunnleggerne av familieterapien og utviklet såkalt strukturell familieterapi.

Fredag 5. juni 2009 besøkte han Familieavdelingen ved Modum Bad i følge med dir. Helen Christie og psykologspesialist Astri Johnsen. Besøket var uformelt og kom i stand etter initiativ fra Johnsen.

De ansatte ved Familieavdelingen fikk god anledning til å samtale med Minuchin om hva han vil betone som viktig etter sitt mangeårige arbeid med blant annet disorganiserte familier.

Salvador Minuchin kom i følge med sin kone Patricia, som fylte ut bildet av en mann som har holdt fast på grunnleggende kunnskap om hva familier trenger, men som også har endret og utviklet seg gjennom årene.

Mer om besøket kan leses i neste nummer av Badeliv (utkommer 29. juni).

Fakta om Salvador Minuchin:

• En av verdens ti mest innflytelsesrike terapeuter gjennom tidene.

• Født i San Salvador, Entre Ríos, Argentina.

• Bosatt i Boston, USA med sin kone.

• En av grunnleggerne av familieterapien – utviklet såkalt strukturell familieterapi.
• Minuchin er blitt beskrevet som en “klinisk artist”.


Argentinsk

Minuchin begynte sin karriere som medisiner og tok sin utdannelse i Argentina. I 1950 dro Minuchin til USA for å studere psykiatri og arbeidet blant annet med psykotiske barn i New York. Tidlig i 60-årene begynte han for alvor å interessere seg for familieterapi, da han oppdaget vanlige mønstre i familier med problemer; han kartla relasjonene mellom familiemedlemmer.

Boken Families and Family Therapy er fra 1974, en klassiker innen faget.

“Minuchin lærte familieterapeuter hva de skulle se etter. Gjennom den strukturelle familieterapiens linser kom det som tidligere var merkelige interaksjoner plutselig i klart fokus. Der andre så kaos og grusomhet, hjalp Minuchin oss til å forstå at familier er strukturert i undersystemer med grenser,” heter det i en omtale av ham.

Dramatikk
Før Minuchin kom til USA, satt han tre måneder i fengsel for å ha deltatt i opposisjonsbevegelsen mot daværende president Juan Peron. Han har også bodd i Israel, der han arbeidet med barn – de fleste av dem foreldreløse etter Holocaust. Det var her han først begynte å arbeide terapeutisk med grupper i stedet for individer.

Kilde: Regionsenter for barn og unges psykiske helse

Minuchin i gruppesamtale

Salvador Minuchin og kona Patricia tok seg tid til å dele sin kunnskap med personalet i Familieavdelingen.

Minuchin underviser

Minuchin hadde mange gode innspill å komme med og delte av sin rike erfaring.

Minuchin underviser famavd

Et oppmerksomt publikum følger nøye med på hva læremesteren har å formidle.

Minuchin med Famavd Modum Bad

Familieavdelingens personale sammen med Savador Minuchin (midten). Foran fra venstre: Astri Johnsen, Minuchin, Bente Barstad og Helen Christie.

Share Button
Print Friendly and PDF