Hoffart tildelt Kongens fortjenstmedalje

Psykolog og forsker Asle Hoffart er tildelt Kongens fortjenstmedalje. Han får utmerkelsen for sin langvarige og enestående innsats for klinisk behandlingsforskning nasjonalt og internasjonalt.

Nyhetsartikkel publisert 15/05/23

Det var bunad, flagg og god stemning på Forskningsinstituttet ved Modum Bad, da Asle Hoffart fikk vite at han er tildelt Kongens fortjenstmedalje. Han fikk tildelt en medalje i papir, som skulle symbolisere den egentlige medaljen han får 13. juni. Fra venstre: Randi-Ann og Asle Hoffart, forskningsleder KariAnne Vrabel og seniorforsker Sverre Urnes Johnson.

– Utmerkelsen gis også på bakgrunn av hans omfattende og langvarige innsats for mennesker med psykiske lidelser, og ikke minst hans mangeårige innsats for Modum Bad, sier forskningsleder KariAnne Vrabel.

Stum og rørt

Den store nyheten ble overbrakt Hoffart under en nylig lunsj på Forskningsinstituttet ved Modum Bad i Vikersund.
– Det ble både stort, overraskende og rørende, sier Vrabel. Hun forteller at hovedpersonen også ble stum og rørt.

«Nå er det jammen meg vanlige folks tur, også når det gjelder Kongens fortjenestemedalje»

– Og kona hans, Randi-Ann, spurte tre ganger om dette bare var tull. Etter at nyheten sank inn, mente Asle at «nå er det jammen meg vanlige folks tur, også når det gjelder Kongens fortjenestemedalje»!

 

Asle Hoffart fikk en «liksom-medalje» av forskningsleder KariAnne Vrabel Den 13. juni kommer statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, for å foreta tildelingen.

– Gjort seg fortjent

– Alle vet selvsagt at det ikke helt stemmer, for Asle Hoffart har produsert og virket langt utover det vanlige, opplyser Vrabel.– I fjor var han for eksempel nummer 40 av alle forskere i Norge med mest publiseringspoeng. Det er intet mindre enn imponerende og setter to streker under konklusjonen; han har gjort seg fortjent til en medalje!

“Hoffart har en genuin nysgjerrighet for menneskers livsverden og hans strøm av nye prosjekter utviser høy vitenskapelig standard”

 

Genuin nysgjerrighet

I alle innstillingene til fortjenstmedaljen er det lagt vekt på Hoffarts genuine nysgjerrighet for menneskers livsverden, hans strøm av nye prosjekter som utviser høy vitenskapelig standard og hvordan dette har kommet samfunnet til gode. I en årrekke har han arbeidet med pasientgrupper som har det så strevsomt at de blir nødt til å legges inn på sykehus med invalidiserende problemer. Hoffart har alltid bevart ydmykheten overfor pasientenes unike historier.
– Det ble også poengtert hvordan han gjennom sitt trofaste og lojale arbeidsforhold til Modum Bad har vært med på å bygge opp institusjonen til det den er i dag, opplyser Vrabel.

Overrekkelse

Den formelle overrekkelsen vil foretas av statsforvalter i Viken, Valgerd Svarstad Haugland, 13. juni.

info@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF