Gode resultater med Rask psykisk helsehjelp

500 har hittil fått hjelp av Rask psykisk helsehjelp i Modum. - Jeg er veldig imponert over hvor godt folk jobber, sier prosjektleder Egil Halleland.

Nyhetsartikkel publisert 22/01/16

Egil Halleland_MG_8905

– Rask psykisk helsehjelp er et lavterskelttilbud for folk som sliter med angst og depresjon, sier Egil Halleland , prosjektleder for Rask psykisk helsehjelp.

– Jeg er veldig imponert over hvor godt folk jobber. De tar tak i livene sine og nyttiggjør de verktøyene vi gir dem. Det er i stor grad hjelp til selvhjelp, sier Egil Halleland som er prosjektleder for Rask psykisk helsehjelp i Modum kommune.

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud for folk som sliter med begynnende angst og depresjonsproblemer. Siden oppstarten i 2013 har drøyt 500 av innbyggerne i Modum eller Sigdal fått hjel via tilbudet på Modum Bad.

Litt hjelp

– Et normalt liv inneholder både opp- og nedturer. De aller fleste klarer det meste på egenhånd, men noen trenger kanskje hjelp når det «topper» eller «bunner» seg. Vi ønsker å gi god hjelp i tide. Målet er at folk kommer raskt tilbake til et liv «de mestrer», sier Halleland.

Rask psykisk helsehjelp samarbeider tett med andre aktører som fastleger, NAV og ikke minst Frisklivssentralen.

– Vi vet at aktivitet motvirker depresjon. Frisklivssentralen gjør en fantastisk bra jobb og vi setter pris på et nært og godt samarbeid, sier Halleland.

Gratis tilbud

– Hva slags tilbakemeldinger får dere?

– Vi får gode tilbakemeldinger – og det bekrefter også forskningsresultater fra Folkehelseinstituttet. Når det er sagt så er jeg veldig imponert over hvor godt folk jobber mellom hver gang de er her. De tar virkelig tak i livet sitt. Verktøyene vi gir blir i stor grad hjelp til selvhjelp, sier Egil Halleland.

Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Ved Modum Bad betjenes innbyggerne i Modum og Sigdal kommuner, men Rask psykisk helsehjelp tilbys i dag i 18 norske kommuner.

– Gode resultater

Anette_Mjelde_1© RebeccaRavneberg

Adm.direktør Anette Mjelde i Helsedirektoratet. Foto: Rebecca Ravneberg

Summen av erfaringer så langt forteller at forsøket i stor grad møter utfordringene. – Samtlige kommuner rapporterer om stor pågang fra målgruppen og gode resultater. Det er lav terskel for å oppsøke Rask psykisk helsehjelp, og det gis tilbud innen 14 dager fra kontakten etableres, forteller Mjelde.

Høy brukertilfredshet

Pilotforsøket evalueres av Folkehelseinstituttet (FHI). Foreløpige resultater viser at behandlingen bidrar til sterk reduksjon i symptomnivå hos brukerne. Brukertilfredsheten er høy. Det er også forbedringsområder. Omfanget av veiledet selvhjelp varierer mellom pilotene. For å øke kapasiteten er det et mål flere får veiledet selvhjelp eller gruppetilbud i form av mestringskurs. Det er også et behov for å styrke arbeidsfokuset innen psykiske helsetjenester og Rask psykisk helsehjelp.

– Når de endelige evalueringsresultatene foreligger vil Helsedirektoratet vurdere hvordan flere kommuner kan ta i bruk Rask psykisk helsehjelp, avrunder Mjelde.

Les mer om Rask psykisk helsehjelp i Modum og Sigdal kommuner her.

Tekst/foto: Anders Kongsrud
infoleder@modum-bad.no

 

Fakta om Rask psykisk helsehjelp

  • Et kommunalt lavterskeltilbud for angst og depresjon
  • ​​Målgruppe: Voksne over 18 år med ulike angstproblemer og milde eller moderate problemer med depresjon, eventuelt med søvnproblemer i tillegg.
  • Hjelpen gis av tverrfaglig team med psykolog
  • Til​budet baserer seg på kognitiv terapi
  • Behandlingen skal redusere symptomer, og styrke funksjon og livskvalitet
  • Hjelpen er gratis. Det kreves ikke legehenvisning
  • Målet med Rask psykisk helsehjelp er å øke andelen av mennesker med psykiske lidelser som søker, og mottar, profesjonell hjelp 

Her finner du en oversikt over pilotkommuner som har Rask psykisk helsehjelp.

 

 

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF