Steg mot et sikkert fotfeste i nåtid

v/Ellen K. K. Jepsen, overlege, PhD, Avdelingen for Traumebehandling, Modum Bad

Et trygt og sikkert fotfeste i nåtid er en nødvendig del av prosessen for å overvinne konsekvensene av tidligere traumer, og kan også være en hjelp for å håndtere kriser som for eksempel korona-pandemien. Det innebærer bygging og bruk av strategier som kan hjelpe en til å regulere og håndtere overveldende følelser, uønskede impulser og handlinger samt dissosiasjon. Ferdigheter i grunning og romming (engelsk: «containment»), blir vektlagt som viktig å lære tidlig i behandlingen. Videoene med tilhørende tekster som presenteres her gir konkrete forslag til slike ferdigheter.

De to første videoene gir en generell bakgrunnsforståelse for håndtering av stress og krise. De etterfølges av ni videoer og tekster med forslag til forskjellige innfallsvinkler til grunning og romming, samt en oppsummering. De er i utgangspunktet utarbeidet til mennesker som sliter i kjølvannet av komplekse traumer, i samarbeid med terapeutene sine, men alle kan ha nytte av dem. Jeg ønsker at brukeren er oppmerksom på at det for de fleste fungerer best å utvikle nyttige og effektive ferdigheter i dialog med terapeut. Det anbefales også at man jobber med innøving av bare noen få ferdigheter om gangen.

Lykke til!
Hilsen Ellen K. K. Jepsen.

NB!
Det jobbes kontinuerlig med produksjon av videoer og tekster, og materialet vil publiseres fortløpende.

Komplett hefte for nedlastning:

Videoer og tekster kan åpnes / lastes ned her:

Introduksjon I:
Generelle strategier for håndtering av stress og krise

Introduksjon II:
Om å romme – romming og grunning

Introduksjon III:
Oppmerksomt nærvær

Video kommer snart.

1. Mental grunning

2. Fysisk grunning

3. Bruk av sansene dine til grunning

4. Å skille fortid fra nåtid

7. Å romme minnene

8. Å romme i relasjon

9. Puste og romme