Fortsatt Foreldre

- få hjelp til å håndtere prosessene voksne og barn må igjennom etter samlivsbrudd.

Nyhetsartikkel publisert 08/06/11

Årlig er det om lag 20 000 barn som opplever at foreldre skiller lag. Ikke alle greier å håndtere samarbeidsprosessene like godt etter samlivsbruddet, og barna blir ofte skadelidende. Alle parter har sine behov og sin virkelighetsforståelse, og disse er ikke alltid samstemte.

Boka gir innspill på hva et godt nok foreldresamarbeid kan være. Videre gir den hjelp til å forstå hva som skjer i en konflikt og hva som skal til for at man skal kommunisere bedre. Den gir råd i forhold til å manøvrere videre på veien inn i nye familiekonstellasjoner. Ved å øke bevissthet om disse temaene hos de voksne kan livet bli enklere for barna.

Boka inneholder 30 tekster basert på intervjuer med noen av Norges fremste fagfolk på området familie, samlivsbrudd og foreldreskap: Jesper Juul, Frode Thuen, Lisbeth Brudahl, Kari Moxnes, Odd Arne Tjersland, Grethe Nordhelle, Katrin Koch, Gry Stålsett, Catharina Boland og Ingunn Størksen. Helle Myrvik har skrevet prologen.

NÅ kun kr.99,- + porto
 

Kjøpes i nettbutikken

Share Button
Print Friendly and PDF