Får mange nye verktøy på spesialiseringskurs

- På spesialiseringsprogrammet får jeg ny kunnskap som jeg tar i bruk på arbeidsplassen min, sier psykolog Øydis Vevik-Myraker.

Nyhetsartikkel publisert 12/04/18

Engasjerte studenter samles seks ganger i året til spesialistutdanning i Kildehuset ved Modum Bad. Fra v.: Mette P. Uthus, Øystein Nesheim, Lill Kristin Bamre, Rudi Eide og Øydis Vevik-Myraker.

 

Samlingene hun snakker om er Modum Bads spesialiseringsprogram for psykologer. Hun forteller at de gir henne både påfyll og kompetanseheving. Til daglig jobber Vevik-Myraker ved Alternativ til Vold hvor traumebehandling er en integrert del av behandlingsopplegget. Undervisningen i spesialiseringsprogrammet innen psykoterapi er derfor svært relevant for henne.
-Jeg lærer mye om hvilke faktorer som er virksomme i behandling. Alt er forankret i forskning. Jeg opplever at jeg får mange nye verktøy i verktøykassen som jeg kan gå rett hjem og begynne å bruke, sier psykologen.

“Jeg lærer mye om hvilke faktorer som er virksomme
i behandling. Alt er forankret i forskning”

 

-Høy kompetanse

-Hvorfor søkte du på spesialiseringskurset?
– Jeg hadde tidligere deltatt på traumebehandlingskurs ved Modum Bad, og visste at det var høy kompetanse ved denne institusjonen, sier Vevik-Myraker.
-Det var også en grunn til at jeg søkte, sier Rudi Eide, psykolog ved Nedre Romerike DPS.
– I tillegg var det spennende at Bruce Wampold var direkte involvert i programmet, siden han er et av de største navnene i psykoterapifeltet.

Nytt og spennende

Kristine Bamre, psykolog ved DPS Vestfold, Døgn psykose, avd. sør, søkte på spesialiseringsprogrammet fordi det virket nytt og spennende.
-Vi får innføring i flere metoder innen psykoterapi. Jeg har også fått god input fra andre psykologer gjennom å teste det vi har lært i praksis på hverandre. Jeg har allerede brukt elementer av det jeg har lært på eget arbeidssted.
Eide har samme erfaring:
– Vi har fått masse praktiske verktøy og en grundig forståelse for hvordan terapi funker. Etter samlingene har jeg kunnet bruke metodene med en gang for å hjelpe pasientene mine.

“Etter samlingene har jeg kunnet bruke metodene
med en gang for å hjelpe pasientene mine”

 

Mange innspill

Medstudent Mette P. Uthus har 26 år bak seg som psykolog. Hun har en spesialistutdanning fra før, men ønsket en spesialitet i psykoterapi som var både klinikk- og forskningsnær.
– Jeg liker tilnærmingen i dette programmet. Den gir god og oppdatert innføring i de fleste terapiformer som er evidensbasert. Viktig for meg er også det kritiske blikket en må ha på egne metoder, og se hvilke andre faktorer som spiller inn.
-Hva har du fått ut av kurset?
-Jeg har fått mange innspill til egen praksis og utvikling av egen klinikk. Og jeg får også bekreftet mye av det jeg har erfart.

Psykologspesialist Hilde Opstvedt fra Familieavdelingen ved Modum Bad underviser.

Utviklingspotensial

Programmet er nyetablert og det inneværende kullet er de aller første til å spesialisere seg på denne måten. Studentene blir dermed sentrale medspillere i det stadige arbeidet med å finpusse og utvikle opplegget ytterligere. Et av områdene det arbeides med er en enda tydeligere integrasjon av programmets ulike elementer. 16 timer undervisning og 10 timer egenerfaringsgrupper gir to lange, intense dager:
– Vi kunne hatt litt mer egentid til faglig refleksjon, sier Bamre.
– Det har vært lange dager som blir lite effektive på slutten, så heller en samling til, enn så lange dager, supplerer Uthus.

Anbefaler kurset

-Vil dere anbefale kurset til andre?
-Kurset anbefales, men det er utviklingspotensial som ved alle nye løp. Det å møte så mange erfarne terapeuter er givende, sier Bamre.
– Foredragsholderne er engasjerte og flinke. Modum Bad er et trivelig sted. Fordi det ligger litt avsides, er det ikke så mange andre forstyrrende elementer og man kan lettere fokusere på læringen. Servicen og mottagelsen på stedet er også glimrende, sier Vevik-Myraker.
-Hva har vært spesielt bra?
– Det skaper et sterkt samhold når vi er samlet på Modum Bad hele døgnet. Selv om vi er en relativt stor gruppe, blir vi godt kjent. Gode veiledere er også en god ting ved utdanningen.
Eide nevner opplæringen i tilbakemeldingssystemet M-POQ som svært nyttig.
– Nå bruker jeg det med alle pasientene mine for å sørge for at de får mest mulig ut av terapien, avrunder Eide.

– Nytt kurs starter i januar 2019

Modum Bads startet det nye spesialiseringsprogrammet i 2017. Det kjøres over tre intensive dager annenhver måned i to år.

-I januar 2019 starter et nytt program med et nytt kull studenter, sier leder Jorunn Tangen Hole i Kildehuset.
Hun gleder seg over de gode tilbakemeldingene fra studentene på kull 1. Hun synes det er flott at Modum Bad kan bidra med klinikknær og forskningsbasert kompetanse overfor morgendagens spesialister i psykoterapi.
-Vi har allerede flere påmeldt til neste kurs, men har fortsatt plass til flere.
-Det er kommet forbedringsforslag fra deltakerne på første kull. Blir deres innspill gjort noe med?
– Ja, de blir tatt på alvor. Forbedringsforslagene vil komme neste kull til gode, lover Tangen Hole.

Les mer om spesialiseringsprogrammet og melde deg på. Klikk her.

Fakta om spesialiseringsprogrammet:

  • Godkjent av Norsk psykologforening som obligatorisk program i spesialiteten psykoterapi
  • 10 samlinger à tre dager, over to år
  • 160 timer kurs, 100 timer egenutvikling, 40 timer veiledning
  • Integrerer fellesfaktorenes rolle og betydning med spesifikke modeller og intervensjoner
  • Målrettet klinisk trening
  • Gode veiledningsmuligheter
  • Nytt kull med oppstart januar 2019. Fremdeles ledige plasser!

 

Share Button
Print Friendly and PDF