Familiebasert behandling av unge med spiseforstyrrelser

Modum Bad har utviklet et nytt tilbud for unge (15 – 18 år) med alvorlige spiseforstyrrelser. Det er basert på at hele familien legges inn under behandlingen

Nyhetsartikkel publisert 08/05/23

Familieteamet for unge med spiseforstyrrelser

Behandlingsteamet som står klart for å ta imot unge med spiseforstyrrelser og deres familier etter sommeren. Fra venstre: avdelingsleder Mariane Borge Skakstad, familieterapeut Marit Grave Halvorsen, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie/familieterapeut Annette Rugaard, helsesykepleier og familieterapeut Lena Grønbeck Karlsen og familieterapeut Lars-Ole Gjermundbo. Lege Gurprit Aujla var ikke til stede da bildet ble tatt.

 

Mariane B. Skakstad

– Målet er å behandle unge med spiseforstyrrelser ved å gi veiledning og støtte til foreldrene, sier Mariane Borge Skakstad.
Skakstad er leder for Avdeling for familiebehandling ved Modum Bad. I samarbeid med ekspertise fra flere hold, har avdelingen det siste året utviklet et program for familiebasert behandling av spiseforstyrrelser.

Hele familien legges inn

Den unge legges inn sammen med sin familie i Avdeling for familiebehandling på Modum Bad. Familien vil bo i et eget hus i behandlingsperioden over 12 uker. Begge foreldrene får rett til pleiepenger i denne perioden og søsken blir med i innleggelsen.
– Vi gir familiebasert behandling for spiseforstyrrelser (FBT). FBT er anbefalingen fra de nasjonale kliniske retningslinjene og den best dokumenterte behandlingen for disse pasientene.
Målet er å gi behandling som reduserer symptomene hos den unge gjennom å veilede foreldrene.
– Gjennom terapi, veiledning og støtte vil vi istandsette foreldrene til å hjelpe barna sine best mulig. De skal hjelpe den unge med spiseforstyrrelse, samtidig som de ivaretar resten av familien som også blir deltagende i terapien, forklarer Skakstad.

 

I disse villaene i vår familielandsby skal de unge med spiseforstyrrelser og deres familier bo under behandlingsoppholdet.

 

Familiesamtaler og undervisning

Behandlingen består hovedsakelig av familiesamtaler, undervisning, fysisk aktivitet og miljøterapi.
– Vi tilbyr parsamtaler til foreldrene og individualsamtaler til ungdommen ved behov. En del av tilbudet vil være gruppebasert. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte person og familie, sier Skakstad.
Det er en forventing om at foreldrene tar styring og kontroll over ungdommens matinntak og måltider i starten av terapien.
– Planen er at denne kontrollen gradvis avtar underveis i behandlingen.

Kostnadsfritt for pasientene

Det nye behandlingsopplegget starter høsten 2023 og er finansiert gjennom Modum Bads avtale med Helse Sør-Øst. Det vil si at det er kostnadsfritt for pasientene. Skakstad oppfordrer behandlere til å henvise allerede nå.
– Vi er klare til å ta imot henvisninger. Søknadsbehandlingen tar noe tid, så det er fint om søknader kommer inn før sommeren.

 

Det er en forventing om at foreldrene tar styring og kontroll over ungdommens matinntak og måltider i starten av terapien. Planen er at denne kontrollen gradvis avtar underveis i behandlingen.

 

Økning av spiseforstyrrelser blant barn og unge

– Økningen av spiseforstyrrelser blant barn og unge etter koronapandemien gjorde det svært aktuelt å utvikle et nytt tilbud for denne pasientgruppen, sier klinikkleder Pål Ulvenes ved Modum Bad.
– Det familiebaserte tilbudet er utviklet i samarbeid med vår Avdeling for spiseforstyrrelser og våre forskere på feltet. Behandlingen tar utgangspunkt i den britiske Maudsley-modellen. Vi får kurs og veiledning av Regional avdeling for spiseforstyrrelser ved Ullevål universitetssykehus (RASP).
Helse Nord var tidlig ute med å vise interesse for behandlingen. Nå har også Helse Sør-Øst sett behovet for dette tilbudet.

Link til behandlingssiden her

Dersom du har behov for mer informasjon eller har spørsmål om behandlingen, kan du kontakte Avdeling for familiebehandling ved å ringe vårt sentralbord: 32 74 97 00. Du kan sende spørsmål til infomailen nedenfor. Vi kan også tilby et besøk av en av avdelingens fagpersoner eller av vår psykologspesialist og forskningsleder KariAnne Vrabel som har doktorgrad i spiseforstyrrelser. Ta kontakt med oss på: info@modum-bad.no

Fakta om behandlingen:

• Familiebasert behandling av spiseforstyrrelser (FBT)
• FBT er anbefalingen fra de nasjonale, kliniske retningslinjene
• Familieavdelingen har 9-10 familier eller par innlagt samtidig.
• Innleggelsesperioden er 10 til 12 uker.
• Familiene bor i egne hus.
• Eget barnehage- og skoletilbud for barn i alderen 1-16 år (i grunnskolen)
• Hvis ungdommen er i videregående skole gis det tilbud i samarbeid med hjemmeskole

info@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF