Spor av Gud – i skyggene

Anne Kristine Bergem i samtale med prest Jon-Erik Bråthen. Hvordan kan tro være til trøst, håp og lindring når livet blir vanskelig?


Anne Kristine Bergem er psykiater, universitetslektor ved OsloMet, forfatter og en viktig stemme i den offentlig debatt om psykisk helse. Hun gjester Olavskirken i den første av seks temakvelder i fastetiden.

Hvor finnes spor av Gud?
Hvor lar Gud seg finne?
Dette er spørsmål som stilles når det inviteres til seks temakvelder i Olavskirken i fastetiden. Inspirert av det vakre diktet «Guds hjerte» skrevet av Rolf Jacobsen, har temakveldene fått overskriften spor.

Ulike mennesker, som fra hvert sitt ståsted kan si noe om hvor det kan finnes spor av Gud, vil dele noen av sine tanker i samtale med en av prestene i Olavskirken. Det blir musikk til ettertanke, og kvelden avsluttes med en kort liturgisk kveldsbønn.

Share Button
Print Friendly and PDF