Spor av Gud – i hverdagen

En kveld om hvordan den trivielle hverdagen inviterer oss til et vennlig blikk på oss selv og andre – slik Gud ser på det menneskelige med vennlighet.

Gjest Merete Thomassen i samtale med prest Sveinung Hansen. Merete Thomassen er prest, førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet i Oslo og forfatter av boken «Gud til hverdags».

Hvor finnes spor av Gud?
Hvor lar Gud seg finne?
Dette er spørsmål som stilles når det inviteres til seks temakvelder i Olavskirken i fastetiden. Inspirert av det vakre diktet «Guds hjerte» skrevet av Rolf Jacobsen, har temakveldene fått overskriften spor.

Ulike mennesker, som fra hvert sitt ståsted kan si noe om hvor det kan finnes spor av Gud, vil dele noen av sine tanker i samtale med en av prestene i Olavskirken. Det blir musikk til ettertanke, og kvelden avsluttes med en kort liturgisk kveldsbønn.

Share Button
Print Friendly and PDF