Kartlegging av traumerelaterte dissosiative lidelser ved hjelp av SCID-D. Digitalt dagskurs (opptak)

Lær deg å bruke det kliniske intervjuet SCID-D. Digitalt dagskurs med Ellen Jepsen. (åpent i 14 dager)

Nyhetsartikkel publisert 16/05/24

Dato: 15. august 2024 (åpent i 14 dager)

Dette er en innføring i det internasjonalt anbefalte kartleggingsverktøyet for dissosiasjon – nå i norsk oversettelse (manualen er inkludert i kursavgiften).

Du får her tilgang til opptak av en hel kursdag med Ellen K. Jepsen (åpent i 14 dager). Det betyr at du kan se kurset så mange ganger du vil og i det tempoet du vil.

Jepsen går systematisk igjennom alle delene av dette intervjuet og hvordan det brukes til kartlegging av dissosiative lidelser. Hun bruker eksempler fra klinisk praksis og gjør stoffet tilgjengelig. Denne manualen, «Semistrukturert klinisk intervju for dissosiative symptomer og lidelser» (SCID-D) er oppdatert og oversatt til norsk i 2023. Vil du lære deg å bruke den er dette kurset for deg. (Manualen vil du få tilsendt i forkant og er inkludert i kursavgiften)

Share Button
Print Friendly and PDF