PREP samlivskurs, i regi av Viken senter

Kurssted: Sommarøy Arctic hotel

Nyhetsartikkel publisert 30/11/21

Dato:  12. – 13. februar 2022
Pris:   kr. 4.200 – inkl kursmateriell, lunsj og forfriskninger
Prisen som er oppgitt forutsetter at vi får tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Påmeldingsfrist: 12. januar 2022

Kursledere: fra Viken senters fagstab

Kontaktperson:  Janne-Monica A. Kaarigstad
e-post: kurs@vikensenter.no
Telefon: 92427527

PREP er et samlivskurs som retter seg inn mot kommunikasjonen i parforholdet med fokus på nærhet og samhold. PREP samlivskurs hjelper par til å ha større glede av forholdet sitt og gir verktøy til å forbedre kommunikasjonen. Det vil bli undervisning i plenum og oppgaver som løses parvis – altså ingen plenums- eller gruppeaktivitet fra deltakerne.

Ved på melding før 12. desember gis en rabatt på kr. 250,-.
Overnatting m/frokost: kr. 1.590,- pr. natt i dobbeltrom. 3-retters middag: kr. 435,- pr. person

For mer informasjon klikk her

Share Button
Print Friendly and PDF