PREP samlivskurs, i regi av Konnerud, Skoger og Mjøndalen menigheter

Kurssted: Konnerud kirke, Gramsborgvn. 3, Drammen

Nyhetsartikkel publisert 26/04/21

Dato: 14. – 16. oktober 2021
Pris:  kr. 1000,- per par, inkl. kursmateriell og bevertning.

Kursledere: Trond Sandhaug, Hanna Nessjøen, Marianne Galleberg og Beate Schmidt.

Kontaktperson: Beate Schmidt
e-post:                  bs798@kirken.no
Telefon:               92250889

Share Button
Print Friendly and PDF