PREP samlivskurs, i regi av Konnerud og Skoger menigheter

Kurssted: Konnerud kirke, Gramsborgvn. 3, Drammen

Nyhetsartikkel publisert 26/04/21

Dato: 23.- 26. mars 2022
Pris:  kr. 1.000,- pr par, inkl. kursmateriell og bevertning.

Dette kurset går over 2 dager.

Kursledere: Trond Sandhaug, Hanna Nessjøen, Kaare Stenseng og Beate Schmidt.

Kontaktperson:  Beate Schmidt
e-post:                    bs798@kirken.no
Telefon:                 32989285

Share Button
Print Friendly and PDF