Kveldsmesse – Høsttakkefest

Høsttakkefesten ledes av Anders Heskestad Mikalsen og Idun Strøm Sefland. Musikk ved Hans Olav Baden og Jostein Frøyshov Danielsen. Musikk, kveldstanker, nattverd og vandring i kirkerommet. Velkommen!

Nyhetsartikkel publisert 08/08/23

Share Button
Share Button
Print Friendly and PDF