– Et eksempel til etterfølgelse

Bent Høie (H) tok det første gravemaskintaket til Kildehuset. Tirsdag 11. august var han tilbake på Modum Bad for å åpne kurs- og kompetansesenteret.

Nyhetsartikkel publisert 14/08/15

11081513282

Helseminister Bent Høie åpnet Kildehusets dører ved hjelp av en fjernstyring. Ved venstre dør står leder av Kildehuset kurs- og kompetansesenter, Jorunn Tangen Hole. Ved høyre dør står serviceleder Tove Sandum Bergsrud ved Kildehuset.

I august 2012 tok Bent Høie (H) det første gravemaskintaket til Kildehuset som leder av helsekomiteen på Stortinget. Tirsdag 11. august var han tilbake på Modum Bad for å åpne det nye kurs- og kompetansesenteret. Denne gang som helseminister.

– Finere i virkeligheten

-For tre år siden fikk jeg se tegninger av Kildehuset, men det er blitt mye finere i virkeligheten, sa helseministeren.
– Det viktigste er likevel det innhold som huset skal fylles med. Det handler ikke om mer behandling, men om å gi psykisk helsehjelp i tide slik at sykdom kan forebygges. Kildehuset vil ha betydning for Modum og nabokommunene, men også for resten av landet. Det er et eksempel til etterfølgelse, sa Høie.

Rød løper
Da Høie gjestet Modum Bad i 2012, var det kun et jorde der Kildehuset i dag står. Denne gang var den røde løperen lagt ut og fanfaren lød da helseministeren foretok den offisielle åpningen. Nærmere 300 mennesker var til stede ved åpningen, blant dem ansatte og pasienter ved Modum Bad. Også rundt 40 inviterte gjester var møtt fram.

11081513292

Arkitekt Hanne Førli fikk takk og rosende ord fra driftssjef Finn Ellingsrud. Til venstre under paraplyen: helseminister Bent Høie og administrerende direktør Ole Johan Sandvand.

Ros til arkitekt
Kildehuset består av et aulabygg, et åttekantet samlingsrom, samt 15 overnattingsrom. Det åttekantede samlingsrommet er inspirert av arkitekturen på det gamle kildehuset ved St.Olavs kilde. Driftssjef Finn Ellingsrud ga arkitekt Hanne Førli ros og blomster for sin innsats. Hun har tegnet mange av Modum Bads nye hus i sveitserstil. Blomster og rosende ord vanket også på byggmester Terje Jacobsen som har gjort en formidabel innsats sammen med lokale håndverkere.

11081513301

Byggmester Terje Jacobsen har gjort en formidabel jobb sammen med lokale håndverkere. Her takkes også han av driftssjef og byggeleder Finn Ellingsrud.

11081513310

Samarbeidet med kommunene er viktig for utvikling av tilbud i Kildehuset. Ordfører Olav Skinnes fra Krødsherad (fra venstre) og ordfører Terje Bråthen fra Modum sammen med stortingsrepresentant Morten Wold (FrP).

11081513241

– Modum Bads satsing på forebygging og samarbeid med kommunene er et eksempel for andre, sa helseministeren. På første benk: stortingsrepresentantene Kristin Ørmen Johnsen (H), Anders B. Werp (H) og Morten Wold (FrP).


Kompetanseheving og krisehjelp

Direktør Ole Johan Sandvand og Kildehusets leder Jorunn Tangen Hole gledet seg stort over at byggingen av Kildehuset nå er fullført og at bygget kan tas i bruk for fullt.
-Det gir oss et større spillerom for å holde kurs for fagpersoner, men også for å ta imot mennesker som er i krise og trenger hjelp, sier direktør Ole Johan Sandvand.
Modum Bad har lang tradisjon på kurs og seminarer for fagfolk, og har i dag en stor virksomhet i gang på dette området.
– I tillegg har vi de to siste årene samarbeidet med Modum kommune om driften av pilotprosjektet ”Rask psykisk helsehjelp”. Flere hundre mennesker har fått hjelp gjennom dette tilbudet, sier Jorunn Tangen Hole. Kildehuslederen ønsker å skape flere lignende tilbud, slik at mange flere mennesker skal få hjelp på samme måte.

Folkehelsemeldingen
Bent Høie roste samarbeidet Modum Bad har hatt med kommunene og fylket for å utvikle tilbud for befolkningen. – Det er i tråd med Stortingets folkehelsemelding. Vi ønsker at det psykiatriske helsetilbudet skal bygges ut lokalt. Kildehuset er et eksempel til etterfølgelse. Her er det mye fremtid, ikke bare for Modum Bad, men for mennesker som trenger å få tilbake troen på fremtiden. Dette huset vil bringe mye livsglede for folk i årene fremover.

Se kurstilbudene i Kildehuset her.
Link til nettbutikken.

11081513238

Overlege Torkel Steen (fra venstre) og pasient Aina Sofie Øvre delte sine historier, og fikk ros fra helseminister Bent Høie for sin åpenhet.

Se NRK Østefjells innslag om åpningen her.
Se TV Modums innslag om åpningen her.

11.08.15
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF