Engasjert Olaug møtte pasient

Det var en engasjert Olaug Bollestad (KrF) som møtte pasient og veteransoldat Åge-Morten Hansen mandag 10. oktober.

Nyhetsartikkel publisert 14/10/22

Olaug Bollestad (til høyre) lyttet interessert til hva pasient Åge-Morten Hansen hadde å si om både traumene han fikk som veteransoldat, men også om behandlingen han har fått ved Modum Bad. I midten: direktør Kari-Jussie Lønning og konstituert fagdirektør Pål Ulvenes.

På selveste Verdensdagen for psykisk helse fikk stortingspolitikeren møte pasient Åge-Morten Hansen på Modum Bad. Hansen reiste til Libanon som soldat vinteren 1986, og har siden fått diagnosen PTSD (posttraumatisk stresslidelse) etter mange vonde og skremmende krigsopplevelser der.

– Rørende og engasjerende

– Å høre en så personlig historie om hva det betyr å ha et opphold her på Modum Bad er både rørende og veldig engasjerende, sier Olaug Bollestad.
Som medlem av helsekomiteen er hun svært opptatt av psykisk helse og hva psykiske problemer gjør med enkeltmennesket og hele familier. Åge-Morten Hansen kunne fortelle at hans psykiske utfordringer rammet både ektefelle og barn. Han var oppfarende og uberegnelig i sine reaksjoner, noe som kan være naturlige reaksjoner for en person med PTSD. Behandlingsopphold i Familieavdelingen – og nå sist; et behandlingsopphold i Avdeling for angstlidelser, ble avgjørende for veteransoldaten.

Åge-Morten Hansen fikk en god klem av Olaug Bollestad under besøket. I bakgrunnen: Kari-Jussie Lønning og Bollestads politiske rådgiver Mathea Fjukstad Hansen.

 

Hele familien rammes

– Når foreldre rammes av psykiske problemer går det utover hele familien. At det da finnes tilbud hvor familien kan være sammen, den som trenger det får behandling, og resten får forståelse og en mulighet til å bearbeide sammen – det er viktig. Tenk hva det betyr for den familien det gjelder, sier Bollestad.
Politikeren er opptatt av å kjempe videre for at familieavdelingen ved Modum Bad skal ha gode vilkår, og mener det er viktig også i et samfunnsperspektiv.

Familieterapeut Lars-Ole Gjermundbo (til venstre) orienterte om behandlingen i familieavdelingen under omvisningen. Videre mot høyre: Kari-Jussie Lønning, Olaug Bollestad og Pål Ulvenes.

 

Fritt behandlingsvalg

Bollestad var under besøket svært opptatt av det planlagte bortfallet av ordningen Fritt behandlingsvalg. Den nye regjeringen ønsker å avvikle ordningen ved nyttår, og det er foreløpig noe uvisst hvordan midlene som var tilgjengelig i dette tilbudet vil kanaliseres videre. Modum Bads direktør Kari-Jussie Lønning er bekymret for at avviklingen av ordningen vil ramme sårbare pasienter.
– Modum Bad kan ta imot pasienter fra hele landet, men avtalen med Helse Sør-Øst gjør at vi skal prioritere pasienter fra denne helseregionen først – og at vi ikke kan gi tilbud til flere enn avtalens rammer, sier Lønning.
– Ordningen Fritt behandlingsvalg har gitt Modum Bad mulighet til å behandle flere pasienter enn det vi har i avtalen med HSØ. Dermed har vi hatt mulighet til å ta inn pasienter også fra andre kanter av landet. Det har i tillegg gitt oss mulighet til å ha prosjekter hvor vi har gitt andre pasientgrupper behandling, for eksempel personer med overspisningslidelse. Prosjektet viste gode resultater for en belastet pasientgruppe, sier Lønning.

Fra venstre: Pål Ulvenes, Kari-Jussie Lønning, Olaug Bollestad og Lars-Ole Gjermundbo.

– Ideelle aktører i front

– Modum Bad er et tilbud veldig mange kjenner, og har hatt nytte av. Jeg vil jobbe for at det fortsetter å være et tilgjengelig og godt tilbud til alle som trenger det, uavhengig av hvor man bor, sier Bollestad.
– Vi ser stadig at det er ideelle aktører som går foran, og utvikler og innoverer i behandlingsmetoder og hjelp. Jeg er sterkt bekymret for at det offentlige ikke vil klare å gi samme hjelp, men at bortfallet av fritt behandlingsvalg fører til at gode tilbud forsvinner. Modum Bad er et godt eksempel på at vi trenger ulike behandlingstilbud, fordi folk er forskjellige.

14.10.22
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF