– Forskningsaktiviteten er en garantist

– Forskningsaktiviteten er en garantist for at Modum Bad anvender beste praksis som hele tiden evalueres, sier den internasjonalt kjente psykoterapiforskeren Bruce Wampold. I mange år var han Modum Bads forskningsleder - nå blir han pensjonist.

Nyhetsartikkel publisert 18/01/23

– Det faktum at flertallet av forskerne her startet som klinikere ved Modum Bad, sikrer at det vi faktisk forsker på er klinisk relevant, sier Bruce E. Wampold. Den internasjonalt kjente psykoterapiforskeren fra USA trapper nå ned for å bli pensjonist.

 

Den internasjonalt kjente psykoterapiforskeren Bruce Wampold var forskningsleder ved Modum Bad fra 2011 til 2019. Nå har han tatt avskjed med virksomheten han ble så begeistret for at han valgte å pendle fra Wisconsin i USA i åtte år.

Hva er spesielt ved Modum Bad?
– Det overordnede har vært å forske på pasientbehandlingen, om det vi gjør i klinisk praksis virkelig fungerer. Vi utviklet spørreskjemaet MPOQ som gir hyppig informasjon fra pasientene til bruk i det kliniske arbeidet. Det gjør det lettere å navigere i terapeutiske valg for den enkelte pasient og som innebærer brukermedvirkning. Oppsamling av slike data fra alle pasienter gjør at vi kan forske på om behandlingen er virksom, slik at dette stadig kan forbedres. Forskningsaktiviteten er en garantist for at Modum Bad anvender beste praksis som hele tiden evalueres. Den unike rammen vi har her med natur, arkitektur og estetikk skaper en optimal behandlingskontekst.

“Den unike rammen vi har her, med natur, arkitektur og estetikk skaper en optimal behandlingskontekst”

 

Dette reflekteres i hvordan personalet gir en anerkjennelse til pasientens strev, ved å møte dem med respekt, ydmykhet og aksept. Forskningen til sosialantropologene Vike og Haukelien bekrefter dette med at konteksten ble beskrevet som verdighetsskapende. Selv om forskningsinstituttet er lite, har det opparbeidet seg en internasjonal anerkjennelse og har dermed en relativt stor innvirkning på det vitenskapelige miljøet.

Bruce Wampold underviser

Bruce Wampold underviser studenter i Kildehuset på Modum Bad.

 

– Du har bidratt sterkt i det som kalles “Den store psykoterapidebatten”. Hvor står denne debatten i dag?
– Denne debatten har tidvis hatt et uheldig fokus med å diskutere hva som er viktigst å lære seg som terapeut; spesifikke terapimodeller eller fellesfaktorer. Dette er ikke et «enten-eller», men et «både-og». Enhver terapeut trenger å få høy kompetanse på en valgt terapimodell. Samtidig trenger terapeuten å trene på ferdigheter (fellesfaktorer) for at den aktuelle modellen skal bli mest mulig virksom.

– Den unike rammen vi har her på Modum Bad, med natur, arkitektur og estetikk skaper en optimal behandlingskontekst, sier Bruce Wampold (bildet er tatt høsten 2012).

– Hva bør være vårt forskningsfokus i fremtiden?
I tillegg til å fortsette med det vi nå gjør, vil teknologiske løsninger bli en naturlig del av terapeutisk virksomhet, blant annet for å lette tilgangen til hjelp. Pasienter er forskjellige. For noen fungerer det fint å anvende for eksempel telefonapper eller internettbaserte terapier som et tillegg til vanlig samtaleterapi.

–  Selve samtalen og samhandlingen mellom pasient og terapeut er sentralt i psykoterapi. Hvordan forske på dette?
–  Vi trenger samle data fra det som skjer fra øyeblikk til øyeblikk under terapisamtalen mellom pasient og terapeut. Dette kan innhentes fra video og fysiologiske målinger, der dataene behandles med programvare basert på kunstig intelligens. Terapeuten kan da i løpet av timen få melding om at pasienten ikke føler seg forstått, eller at terapeutens tilnærming ikke var empatisk nok, slik at terapeuten kan gjøre justeringer. For treningsformål vil slike data være nyttige for eksempel med å identifisere noen kjerneferdigheter som terapeuten trenger å trene på for å møte klientens behov bedre. For forskningsformål vil slike data øke vår forståelse av hvilke ferdigheter hos terapeuten som er nyttige i hvilke situasjoner. Slik datainnhenting trenger ikke være mer inngripende enn det mange allerede gjør i dag, med at mobiltelefonen og smartklokker registrerer og gir tilbakemelding om aktivitetsnivå, søvn, sosial interaksjon og så videre.

“Det faktum at flertallet av forskerne her startet som klinikere ved dette sykehuset, sikrer at det vi faktisk forsker på er klinisk relevant”

 

– Hva bør være Modum Bads ambisjon på forskningsfronten framover?
– Forskningsinstituttet bør fortsette å utføre kvalitetsforskning i de naturlige behandlingsomgivelser som Modum Bad gir. Det er unikt i verdenssammenheng. Spesielt vil jeg trekke fram det nære og gode samarbeidet mellom klinikk og forskning. Det faktum at flertallet av forskerne her startet som klinikere ved dette sykehuset, sikrer at det vi faktisk forsker på er klinisk relevant.

Tekst: Terje Tilden
Teksten er hentet fra Badeliv nr 2/2022

Foto: Unni Tobiassen Lie

18.01.23
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF