Disputas om traumebehandling

Psykolog Harald Bækkelund disputerte 15. juni for sin doktorgrad. Gjennom sitt forskningsarbeid har han funnet at stabiliseringsgrupper i mindre grad enn antatt virker for personer med komplekse traumelidelser.

Nyhetsartikkel publisert 17/06/21

Psykolog Harald Bækkelund disputerte for sin doktorgrad 15. juni. Disputasen foregikk digitalt og var ledet av settedekan Tine Jensen.

17.06.21
infoleder@modum-bad.no

Målet med forskningen har vært å få mer kunnskap om komplekse traumelidelser hos voksne, og hvordan helsevesenet best kan behandle de psykiske helseplagene.

Lupen på behandlingseffekt

Personer som har vært utsatt for overgrep og omsorgssvikt i barndommen opplever ofte flere typer traumer og nye traumatiske hendelser senere i livet. Erfaringene gjør dem sårbare for å utvikle alvorlige psykiske helseplager, ofte omtalt som kompleks traumatisering eller komplekse traumelidelser.
– Det er fortsatt mye vi ikke vet om hvordan vi skal forstå kompleks traumatisering, og hvordan helsevesenet best kan behandle de psykiske helseplagene, sier Bækkelund.
I sitt doktorgradsarbeid har han derfor satt lupen på behandlingseffekt av stabiliseringsgrupper for disse personene.

– Det er fortsatt mye vi ikke vet om hvordan vi skal forstå kompleks traumatisering, og hvordan helsevesenet best kan behandle de psykiske helseplagene

 

Sammenlignet to pasientgrupper

Bækkelund fulgte pasienter ved Traumepoliklinikken til Modum Bad i Oslo gjennom behandlingen.
– I den første delen av studien konsentrerte forskningen seg om dissosiative symptomer. Dette rammer særlig mennesker som har opplevd traumer. Vi sammenlignet pasienter med posttraumatisk stresslidelse og dissosiative lidelser, forklarer Bækkelund.
Forskningen viste at et nytt teoretisk rammeverk kalt 4D-modellen var nyttig for å forklare likheter og forskjeller mellom pasientgruppene.

Fulgt gjennom behandling

Deretter ble pasientene fulgt gjennom et behandlingsforløp der de deltok i stabiliserende gruppebehandling.
– Dette er en type behandling for komplekse traumelidelser som er mye utbredt i Norge og internasjonalt, men som vi vet lite om nytteverdien av, sier Bækkelund.
For pasienter med posttraumatisk stresslidelse fant vi at denne typen behandling ikke bidro til større bedring enn vanlig individuell oppfølging. Stabiliserende gruppebehandling bør derfor ikke være førstevalg som behandling for denne gruppen, slår forskeren fast.

Langtidseffekt

– For gruppen med dissosiative lidelser så det ut til at gruppebehandlingen kan ha positive langtidseffekter, men det trengs mer forskning for å avklare dette.
Denne studien er den første noen gang som har sammenlignet behandling av dissosiative lidelser med en kontrollgruppe. Flere studier trengs for å finne kunnskapsbasert behandling for pasienter med dissosiative lidelser.

 

“Harald Bækkelund har med sin nysgjerrighet, kompetanse, drivkraft, og grundighet gjennomført et prosjekt som har drevet traumefeltet videre både nasjonalt og internasjonalt”

 

– Offensivt

Modum Bads forskningsleder KariAnne Vrabel opplyser at forskningsprosjektet i sin tid ble igangsatt av en offensiv direktør og forskningsledere som i god Modum Bad-ånd hadde et ønske om å forske på vår egen praksis.
– Det er modig og krever innsats og fokus. Harald Bækkelund har med sin nysgjerrighet, kompetanse, drivkraft, og grundighet gjennomført et prosjekt som har drevet traumefeltet videre både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig med dette har han etablert et samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) som er en flott og strategisk god samarbeidspartnere for Modum Bad i fremtiden. Vi er stolte over Harald og hele traumepoliklinikken som har fått til dette, sier Vrabel.

Skarpt søkelys

Leder Marianne Klouman ved Traumepoliklinikken i Oslo, som også har vært Haralds leder gjennom flere år sier:
– Vi hadde ønsket oss bedre forskningsresultater, men er glad for at vi våget å sette det skarpe søkelyset på vår egen virksomhet. Vi vet at det vil bidra til å bringe oss nærmere god behandling for mennesker som har gjennomlevd seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt.

 

Lenker til forskningsartiklene:

• Paper I: Bækkelund, H., Frewen, P., Lanius, R., Ottesen Berg, A., & Arnevik, E. A. (2018). Trauma-related altered states of consciousness in post-traumatic stress disorder patients with or without comorbid dissociative disorders. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1544025. https://doi.org/10.1080/20008198.2018.1544025
• Paper II: Bækkelund, H., Karlsrud, I., Hoffart, A., & Arnevik, E. A. (2021). Stabilizing group treatment for childhood-abuse related PTSD: a randomized controlled trial. European Journal of Psychotraumatology, 12(1). https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1859079
• Paper III: Bækkelund, H., Ulvenes, P., Boon, S., & Arnevik, E. A. Group treatment for Complex Dissociative Disorders: A randomized controlled trial. Manuscript in preparation for submission. Preprint available at: https://osf.io/9gw57

Link til prøveforelesningen :

Video fra prøveforelesningen finner du på denne nettsiden.

Share Button
Print Friendly and PDF