Angstbehandling uten medisiner

Pasienter med angst får behandling uten angstdempende medikamenter.

Nyhetsartikkel publisert 01/08/14

Gro Nore og Heidi Berg Houmb
Det er helt nødvendig at pasienten ikke bruker medikamenter for at vi skal kunne jobbe med angsten, sier leder Gro Nore og overlege Heidi Berg Houmb ved Avdeling for angstlidelser.

Pasientene som kommer til Modum Bad har ofte en brokete fortid med lang fartstid innen annen behandling i helsevesenet.
– Mange av de som kommer til oss har slitt med angst i årevis. I snitt har pasientene våre hatt sin angstlidelse i 19 år. Det er viktig å ta dem på alvor og vise at de ikke har noe å frykte, sier Heidi Berg Houmb og Gro Nore ved Avdeling for angstlidelser.

Ved avdelingen går alle pasienter gjennom en grundig behandling, men uten angstdempende medikamenter. Pasientene får naturligvis behandling av somatiske lidelser som høyt blodtrykk, hjertemedisiner og andre psykiske lidelser som krever medisiner.
 

Har ingenting å frykte

– Vi må være grundige og ta ting ordentlig for å kunne jobbe med angsten. Målet er at pasientene skal komme videre i livet. Hver enkelt må sette ord på tankene sine og beskrive symptomene sine. Det er helt nødvendig at de ikke bruker medikamenter for at vi skal kunne løse problemet, sier Nore.

Når pasientene får angst, har de fleste en opplevelse av å være i fare. Denne opplevelsen av fare, viser seg i stor grad å være knyttet til troen på hva som vil skje i angstskapende situasjoner. Det er snakk om veldig sterke symptomer som kan få dem til å føle seg skikkelig syke. Løsningen for mange blir å ikke sette seg i en slik situasjon, men det vanskeliggjør livet.

– Vår oppgave blir å hjelpe pasienten til å stille spørsmålstegn ved om dette stemmer med virkeligheten. Da må de ut og teste hva som faktisk skjer når de eksponerer seg for fryktede situasjoner. Ved gjentatte ganger å erfare at katastrofen ikke skjer, reduseres troen på katastrofetanken og dermed dempes angsten, sier overlege Heidi Berg Houmb.

Angst på butikken

«Problemstillingene» kan være både sammensatte og vanskelige for den enkelte pasient, men uvirkelig for andre.

– Noen kan for eksempel føle at de blir sett rart på når det står i kassa på Kiwi og skal betale. Neste gang de går til kanskje til en annen butikk, men opplever det samme. Løsningen for mange av angstpasientene blir at de unngår situasjonen som utløser slike følelser. Mange av pasientene våre kan ikke engang gå til sin egen postkasse uten å få angst, forteller Nore.

Ulike angstlidelser

Behandlerne deler inn pasienter og symptomer i ulike typer angst. Det kan for eksempel handle om panikkangst, sosial angst, posttraumatisk stresslidelse eller tvangslidelse.

– Det er kompliserte opplevelser og symptomer. Panikkangst kan føre til redsel for enkelte situasjoner eller ønsker om å komme i sikkerhet. Sosial angst er frykten for å bli negativt vurdert av andre og dumme seg ut. Tvangslidelser kan medføre en rekke ritualer som man må gjøre for å holde angsten på avstand. For eksempel at man alltid må sjekke om døra er låst. Bakteriefobi er også en lidelse som behandles.
-Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) har bakgrunn fra en traumatisk situasjon – kanskje et snøras, en bilulykke eller en voldsepisode. Vi har hatt mange veteraner fra utenlandstjeneste til behandling. Et bilde eller en lukt kan være nok til å utløse anfall – selv mange år i etterkant, sier Nore og Berg Houmb.

Tar livet tilbake

– I vår behandling gjør vi tre eksperimenter hver dag. Det kan være alt fra å gå tur over ei bru til å ta bussen. Våre erfarne ansatte reiser blant annet til Oslo med pasientene og tar glassheisen til 34 etasje på Hotell Plaza. Vi ser at dette gir en kjempemessig mestringsfølelse og at pasienter gradvis tar livet sitt tilbake, understreker Heidi Berg Houmb og Gro Nore.

Modum Bad behandler angstlidelser i to tverrfaglige team. Behandlingstilbudene varer i åtte til ni uker – og det brukes ikke angstdempende medikamenter. Avdeling for angstlidelser behandler rundt 75 pasienter i løpet av et år. Det er noen flere kvinner enn menn, men etter hvert som psykiske lidelser blir mer anerkjent, øker også andelen menn. Avdelingen behandler voksenpsykiatri og pasientene blir henvist gjennom distriktspsykiatrisk senter eller fastlege.

Behandling uten legemidler

– Psykoterapi er det viktigste elementet i all behandling ved Modum Bad.  Vi har ikke som mål å bruke minst mulig medisiner, men riktig bruk av medikamenter, forteller klinikkdirektør Tron Svagård.

Behandlingen ved Avdeling for angstlidelser ved Modum Bad er ikke langt unna fri for medisiner. Mange av pasientene som henvises har fått vanedannende medikamenter gjennom lang tid. De må derfor trappe ned og tilslutt kutte ut bruk av disse medisinene før de legges inn.

– Vi gir tilbud om medikamentell behandling til pasienter som har nytte av det, men svært mange som blir henvist til oss har prøvd medikamenter før uten effekt. Helse- og omsorgsdepartementet har uttalt at pasienter som ønsker det, får tilbud om legemiddelfri behandling, forteller Svagård.

Forskning har vist at psykoterapi er mer effektivt og gir en mer langvarig bedring enn ved medikamentell behandling alene. Fordelen med psykoterapi er at pasienten kan lære seg mestringsstrategier som kan hindre tilbakefall etter endt behandling.

Tekst/foto: Anders Kongsrud
Hentet fra Badeliv nr 1/2014

Share Button
Print Friendly and PDF