Skal forske på kompleks PTSD

Modum Bad skal forske på kompleks posttraumatisk stresslidelse (kompleks PTSD). – Vi ønsker å gi bedre og mer skreddersydd hjelp til den enkelte, sier forsker Peter Sele.

Nyhetsartikkel publisert 29/06/17

Psykologspesialist Peter Sele (t.v.) ser fram til å finne ut mer om behandlingsmetodene av PTSD og hvilken behandling som hjelper hvilke pasienter best. – En etterlengtet forskning, sier avdelingslederne Gro Nore og Gun Abrahamsen.

 

31.03.21
Denne artikkelen er fra 2017. Vi rekrutterer ikke lenger pasienter til den omtalte studien. 

Sele leder forskningsstudien som skal starte opp høsten 2017. I studien ønsker han å sammenligne tre behandlingsformer for kompleks PTSD, som tidligere forskning har vist at er nyttig hver for seg. Målet er å finne ut hvilken behandlingsform som gir best effekt for den enkelte. Vi håper at pasienter som har søkt seg til oss sier ja til å delta, sier psykologspesialist og forsker Peter Sele.

Hva gir effekt?
– Det er ikke sikkert én behandlingsform er noe bedre enn en annen, men det kan være at en behandling passer bedre for noen. Andre igjen kan ha mer nytte av et annet alternativ. Vi ønsker å finne ut hvilken behandlingsform som gir best effekt for den enkelte, sier Sele.
Videre ønsker forskeren å få mer detaljert kunnskap om hva ved behandling det er som gir effekt – altså selve ingrediensene som skaper bedring.
– Dette vet vi for lite om i dag, sier han.

“Vi ønsker å finne ut hvilken behandlingsform
som gir best effekt for den enkelte”

Videreutvikling
– Hvorfor er det så viktig å finne ut av dette?
– Fordi det gjør oss i stand til å utvikle behandlingsmetodene videre. I fremtiden ønsker vi å gi pasienter med kompleks PTSD enda bedre og mer skreddersydd hjelp.
– Hvordan skal forskningsstudien gjennomføres?
– Vi trenger først og fremst nærmere 100 pasienter med kompleks PTSD knyttet til traumer i barndommen. I disse dager sendes et tilbud ut til de som allerede har søkt seg inn til behandling hos oss. De som sier ja, tas inn til et seksdagers utredningsopphold. Der vil vi finne ut om dette prosjektet er aktuelt for dem. De vil få mer informasjon om studien og får anledning til å samtykke til å være med eller ikke.

Tre behandlingsmetoder
De som ønsker å delta blir tilfeldig fordelt til én av tre psykoterapeutiske behandlinger:
a) Eksponering
b) Stabilisering
c) Stabilisering etterfulgt av eksponering

-Alle de tre behandlingene er utprøvde og anerkjente, med støtte i tidligere forskning. Få har likevel sammenliknet dem direkte mot hverandre. Det trengs for å vite hvilken behandling som passer best for hvem, forklarer Sele.
Intervju og spørreskjema
– Hva må pasienten bidra med?
-Utover selve behandlingen vil de svare på diagnostiske intervjuer og spørreskjemaer knyttet til studien. Et begrenset antall spørsmål besvares ukentlig underveis i behandlingen. Det er også del av den ordinære behandlingsrutinen ved Modum Bad, sier Sele.
Avdelingslederne Gro Nore og Gun Abrahamsen, som henholdsvis jobber med angst og traumer på Modum Bad, hilser forskningen velkommen.
– Dette er viktig og etterlengtet forskning, sier de to lederne.

29.06.17
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF