Gir gratis parsjekk til foreldre

Gode forskningsresultater gjør at Steinkjer kommune nå gir tilbud om en gratis parsjekk til foreldre. – Vi har i flere år gitt tilbudet til småbarnsforeldre. Nå har vi utvidet tilbudet til å gjelde alle foreldre med barn mellom 0 og 18 år, sier familieterapeut Astrid Selset i Oppvekstetaten.

Nyhetsartikkel publisert 01/02/24

Astrid Selset og Roar Lysø med forskningsrapporten om Par-Sjekk

Familieterapeut Astrid Selset i Steinkjer kommune og Sintef-forsker Roar Lysø med forskningsrapporten om Par-Sjekk

De tre siste årene har kommunen gitt tilbud om gratis Par-Sjekk til par med små barn mellom 0-5 år. Nå har de forskningsresultater fra Sintef som bekrefter de positive tilbakemeldingene og de gode resultatene de har registrert underveis.
– Det gjorde at vi nå har utvidet tilbudet til å gjelde alle med barn opp til 18 år, sier Selset.

– Viktig og nyttig

I undersøkelsen som Sintef har utført, rapporterer parene at tematikken i parkonseptet Par-sjekk, opplevdes som viktig.
– Parene syntes spørsmålene som ble stilt var nyttige. Det samme mente de om oppfølgingssamtalene som de fikk tilbud om, sier Roald Lysø, seniorrådgiver i Teknologiledelse ved Sintef.
Han er den som har arbeidet med forskningsrapporten og mener undersøkelsen har gitt svært positive resultater.

“Det er sjelden å se så ensidig positive resultater i en evalueringsforskning”

 

– Bedre forståelse for partner

– Deltakerne mener at de har fått bedre forståelse for partneren etter å ha deltatt i Par-sjekk. Dermed har tiltaket Par-sjekk i stor grad har lyktes med å målsettingene de satte seg, sier forskeren.
Svarene fra både individer og par er også overbevisende konsistente.
– Det er sjelden å se så ensidig positive resultater i en evalueringsforskning, sier seniorforskeren, som mener Par-sjekk har dekket reelle behov.
– Parene rapporterer at de har fått ny innsikt i parforholdet og inspirasjon til å arbeide med positiv videreutvikling.

Folkehelsekoordinator Stine Strand i Steinkjer kommune feirer  det vellykkede tilbudet Par-Sjekk.

 

Ønsket mer oppfølging

Mange har også ønsket at tilbudet utvides og at det i tillegg inneholder mer oppfølging.
– Svarene fra både brukere, veiledere og andre fagpersoner sammenfaller med tidligere forskning på Par-sjekk-lignende metoder. På bakgrunn av dette anbefalte vi Steinkjer kommune å videreføre Par-sjekk som en del av tilbudet til foreldrene, sier Lysø.

“Parene har fått ny innsikt i parforholdet og inspirasjon til å arbeide med positiv videreutvikling”

 

Del av folkehelsearbeidet

Konseptet Par-sjekk inngår som en del av folkehelsearbeidet i Steinkjer kommune.
– Relasjonen mellom foreldre utgjør et viktig fundament i barn og unges liv. Det er av betydning for barns oppvekst i trygge og stabile former. De langsiktige målene med prosjektet er å styrke parforholdet. På den måten kan man redusere konflikter i samlivet og igjen bidra til trygg og stabil oppvekst for barna, sier familieterapeut Astrid Selset.

 

“Relasjonen mellom foreldre utgjør et viktig fundament i barn og unges liv.”

 

Styrke forholdet

Par-sjekk er et konsept som handler om å styrke forholdet og forebygge vanskeligheter i parforhold. Med en parsjekk kan paret «ta temperaturen» på hvordan ting er i forholdet.
– Hver av dem får sjekket ut hva man selv egentlig opplever. Man blir mer bevisst på seg selv – og man blir bedre kjent med partners opplevelse. Dermed kan nye perspektiver på forholdet komme til syne og man gis mulighet til å sette av tid til å snakke om ting i samlivet på en ufarlig måte. For, som mange sier, «vi snakker ikke om sånt til vanlig», sier Selset.
Hun ønsker samtidig å presisere at dette ikke er terapi, men et forebyggende tilbud som alle parforhold kan ha nytte av.

Opplæringskurs i Par-sjekk holdes som webinar 29. og 30. mai 2024.

Utdanner veiledere

Thea Solbakken portrett

Thea Solbakken

Modum Bad fikk rettighetene til konseptet Par-sjekk for seks år siden.
– Siden den gang har 142 Par-sjekk-veiledere i hele landet blitt utdannet, opplyser kurs- og prosjektleder Thea Solbakken i Modum Bads kurs- og kompetansesenter.
– Hvem er det som bruker Par-sjekk i jobben?
– Par-sjekk brukes av fagpersoner som jobber med parterapi, samliv, familier og foreldreveiledning. Verktøyet brukes av ulike kommuner, ved familievernkontor, institusjoner, menigheter og andre ulike virksomheter, sier Solbakken.

“Par-sjekk brukes av fagpersoner som jobber med parterapi, samliv, familier og foreldreveiledning”

 

Håper på flere kommuner

Jorunn Tangen Hole

Leder Jorunn Tangen Hole i Modum Bads kurs- og kompetansesenter gleder seg over den gode forskningsrapporten og resultatene fra Steinkjer.
– Etter flere års satsing på konseptet Par-sjekk, ser vi at det gir ønskede resultater. Vi håper de positive forskningsresultatene kan føre til at tilbudet gis i flere norske kommuner etter hvert, sier Tangen Hole.

Som musikk i ørene

For Tone Bergesen i Bergesen-stiftelsen, som har vært med på å finansiere denne satsningen, lyder tilbakemeldingene som musikk i ørene:
– Det gjør godt langt inn i hjerte og sjel at vi er med på å bidra til noe så positivt, sier Bergesen.
Hun er levende opptatt av å styrke par- og familieforhold for å gi barn trygge og gode oppvekstvilkår.

• Les mer om Par-sjekk 
• Er du fagperson og ønsker opplæringskurs. Meld deg på kurset 29. og 30. mai 2024

01.02.24
info@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF