– Jeg er ikke stressa, bare veldig sliten

Kjenner du deg veldig sliten? Har du hodepine, søvnvansker, bekymringer, irritasjon og konsentrasjonsproblemer? Det kan hende du er mer enn bare sliten. Du kan ha symptomer på stress.

Nyhetsartikkel publisert 17/03/22

– Kanskje tidsklemmen egentlig er en verdiklemme? For hva velger vi egentlig å bruke tiden vår på, spør Marit Hvidsten (fra venstre) og Laila Sortland som underviser om stress, utbrenthet og grensesetting.

 

– Da er det er smart å gjøre noen justeringer, sier Marit Hvidsten.
Hvidsten er klinisk spesialist i sykepleie. I mange år har hun tatt imot slitne sykepleiere og gitt råd om hvordan de bør ta vare på egen arbeidshelse. De siste årene har flere yrkesgrupper kommet til Modum Bads seksjon for arbeidshelse: sosionomer, vernepleiere, ergoterapeuter og velferdsvitere.

Les helsevettregler for helsearbeidere.

(Ny)slitne

– Det er de samme utfordringene som gjelder for alle, uansett hvilken arbeidssituasjon de kommer fra. Bruker du mer krefter enn du har over tid, uten å fylle på, så går du til slutt tom, sier Hvidsten.
Den kjente psykologen Finn Skårderud snakker om det å være nyslitne.
– Vi er kanskje ikke slitne fordi vi har stablet ved eller utført annet fysisk tungt arbeid. Dagens slitenhet er vel så ofte en følelse av at det er litt mye. Det er litt for travelt og for mange valg, sier Hvidsten.

 

“Mange er kommet veldig slitne ut på den andre siden av koronapandemien”

 

Koronaslitne

Mange er kommet veldig slitne ut på den “andre siden” av koronapandemien. De har jobbet mer, vært i pressede arbeidssituasjoner, kombinert jobb med barnas hjemmeskole og vært bekymret for familiens eldre. Helsepersonell har jobbet med tungt beskyttelsesutstyr. De har vært engstelige for å bli smittet og bringe smitten videre inn i egen familie.
– Vi ser økning av både angst, depresjon, posttraumatisk stress og ensomhet under koronaen, opplyser Hvidsten og viser til kollegaene Asle Hoffart, Omid Ebrahimi og Sverre Urnes Johnsons forskning.

Trekløveret beskriver arbeidslivet som et trekløver hvor bladene består av krav, kontroll og støtte.

Søk støtte

Hvidsten understreker viktigheten av å ha støtte rundt seg i jobbsammenheng. Når hun møter kursdeltakere på Modum Bad, viser hun ofte fram tegningen av et trekløver.
–  Det beskriver arbeidslivet som et trekløver hvor bladene består av krav, kontroll og støtte.
Trekløverbildet er inspirert av Karasek og Theorells “Arbeid-krav-kontroll-modellen”.
–  Vi kan tåle et høyt arbeidspress med lite kontroll. Men hvis støtte fra kolleger og sjef mangler, blir jobben straks mer krevende. Mitt spørsmål til våre kursdeltakere er alltid: Hvordan ser ditt trekløver ut?

 

“Bruker du mer krefter enn du har over tid, uten å fylle på, så går du til slutt tom”

 

Tidsklemma

Vi lever i en tidsklemme. Mange føler at de ikke har kontroll over tiden sin selv.
– Vi lurer på om denne tidsklemmen kanskje heller er en verdiklemme. For hva velger vi egentlig å bruke tiden vår på, spør Hvidsten.
Kanskje bruker vi veldig mye tid på sosiale medier, men legger ikke merke til dette selv fordi telefonen er med oss over alt og alltid tilgjengelig.
– Smarttelefonen er designet slik at du fort kan bli litt hekta. Vi blir redd for å gå glipp av noe og FOMO (Fear of missing out) – altså frykten for å gå glipp av noe, brer om seg.

Les mer om Modum Bads tilbud innen temaet arbeidshelse.

Fra FOMO til JOMO

Hvidsten er opptatt av at vi skal bevege oss fra FOMO til JOMO. Det siste betyr: “Joy of missing out” Altså; å koble ut, ikke være så oppdaterte og “på” hele tiden.
– Skal vi ikke bare bli litt stolte av at vi ikke får med oss alt, spør den erfarne rådgiveren.
Hvor viktig er det å være så oppdatert hele tiden? Kanskje vi av og til skal gi hjernen vår litt hvile.

Marit Hvidsten underviser i arbeidshelse.

– Én ting av gangen

På arbeidshelsekursene i Kildehuset utfordres deltakerne til å legge PC og mobiler igjen på rommet i undervisningstiden. De kan heller sjekkes i pausene.
– Når deltakerne kommer til oss for å få råd om egen arbeidshelse, så ønsker vi at de skal være til stede her og nå. De skal ikke dele oppmerksomheten med noe annet. Multitasking gjør oss ikke mer effektive. Vi har bare én inngang til oppmerksomhetssenteret i hjernen. Det er mer effektivt å gjøre én ting av gangen. Da blir det bedre kvalitet på det du gjør – og det er stressreduserende.

Teknikker som hindrer utbrenthet.

– Vær der du er

Mange av kursdeltakerne sier at det å legge vekk PC og telefon har vært en god erfaring, og starten på en ny og god vane.
– Jeg tror vi alle bør leve litt mer etter livsfilosofien til bjørnen Baloo i Jungelboken. Han sier: Det første du må lære er å være der du er, og ikke være der hvor du i grunnen ikke er, avrunder Hvidsten.

Skulle hjelpe andre – måtte selv ha hjelp.

Tekst og foto: Unni Tobiassen Lie

Share Button
Print Friendly and PDF