Videotilbud – nå på norsk!

Nå får du psykiater Ellen K. K. Jepsens video for håndtering av stress og traumer på norsk! Videoene inneholder øvelser som kan hjelpe deg til å regulere vanskelige følelser, impulser og dissosiasjon.

Nyhetsartikkel publisert 17/02/21

– Videoene er spesielt laget for dem som har opplevd komplekse traumer, sier psykiater Ellen K.K. Jepsen. Hun har tidligere laget dem på engelsk. Nå er det lagt ut en norsk versjon.

Ellen K.K. Jepsen laget under koronautbruddet i 2020 videoer til hjelp for mennesker med komplekse traumer eller dissosiative lidelser.  Videoene «Towards a Safe Foothold in the Present»ble først laget på engelsk. Nå har Jepsen laget en norsk utgave av videoene: “Steg mot et sikkert fotfeste i nåtid”. I videoene med tilhørende tekst, viser hun øvelser som kan hjelpe seerne til å regulere vanskelige følelser, impulser og dissosiasjon.
– Øvelsene bygger ferdigheter som kan regulere overveldende følelser relatert til tidligere traumer og nåværende kriser, sier Jepsen.

“Videoene er spesielt laget for dem som har opplevd komplekse traumer”

Regulere og håndtere

Jepsen håper videoene med øvelser kan hjelpe mennesker med komplekse traumer eller dissosiative lidelser.
– Et sikkert fotfeste i nåtid er en nødvendig del av prosessen for å overvinne konsekvensene av tidligere traumer. Det kan også være en hjelp for å håndtere kriser som for eksempel koronapandemien, sier hun.
– For å få et sikkert fotfeste i nåtid, må man bygge og bruke strategier som kan hjelpe en til å regulere og håndtere overveldende følelser, uønskede impulser og handlinger samt dissosiasjon. Ferdigheter i grunning og romming blir vektlagt som viktig å lære tidlig i behandlingen. Videoene gir konkrete forslag til slike ferdigheter.
– Det beste er å utvikle ferdighetene i samarbeid med sin terapeut, så man kan evaluere og “finpusse” dem sammen – tilpasset og effektive for den enkelte, sier Jepsen.
Hun tror fagpersoner også kan ha nytte av videomaterialet i sitt kliniske arbeid.

“Øvelsene bygger ferdigheter som kan regulere overveldende følelser”

 

Ti videoer

Det er laget totalt ni videoer med øvelser. I tillegg er det to introduksjonsvideoer samt en oppsummeringsvideo. Introduksjonsvideoene gir en generell bakgrunnsforståelse for håndtering av stress og krise. De ni etterfølgende videoene gir forslag til forskjellige innfallsvinkler til grunning og romming.
– Videoene er i utgangspunktet utarbeidet til mennesker som sliter i kjølvannet av komplekse traumer, i samarbeid med terapeutene sine, men alle kan ha nytte av dem. For de fleste vil det likevel fungerer best å utvikle nyttige og effektive ferdigheter i dialog med terapeut. Det anbefales også at man velger ut og jobber med innøving av bare noen få ferdigheter om gangen, sier Jepsen.

Verktøykasse

Ellen K. K. Jepsen har mange års erfaring med å behandle traumepasienter. Hun er PhD og er til daglig psykiater i Avdeling for traumelidelser ved Modum Bad. I tillegg er hun styremedlem i det Det europeiske fellesskapet for traumer og dissosiasjon (ESTD). Videoene Jepsen har laget er en del av en ressursverktøykasse som ESTD er i ferd med å lage.

  • Videoene og tekstene er gratis for alle som besøker nettsiden. Klikk her.
  • Ønsker du å se videoene med engelsk tale? Klikk her.

17.02.21
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF