Søker ny administrerende direktør

Administrerende direktør ved Modum Bad gjennom 25 år, Ole Johan Sandvand, blir pensjonist neste år. Nå søkes hans etterfølger.

Nyhetsartikkel publisert 04/07/16

Hovedinngang - hovedbygning

Modum Bad søker ny direktør fra februar 2017.

 

Ole Johan Sandvand fyller 70 år i midten av februar 2017. Han har bestemt seg for å tre inn i pensjonistenes rekker og prosessen med å finne hans etterfølger er nå igangsatt. Styreformann Lars Erik Flatø, som til daglig er administrerende direktør ved Lovisenberg sykehus i Oslo, leder dette arbeidet.

Rekrutteringsfirma

-Vi samarbeider med et rekrutteringsfirma for å sikre en god prosess rundt ansettelsen av ny administrerende direktør ved Modum Bad, sier Flatø.

– Hvilke kvalifikasjoner søker dere hos en ny direktør?

– Personen som etter hvert ansettes skal bidra til å befeste Modum Bads sterke posisjon. Vi ønsker en tydelig leder som er synlig innad i organisasjonen. Det må også være en person som kan identifisere seg med Modum Bads kjerneverdier og diakonale ståsted, sier Flatø.

Stor virksomhet

Modum Bad ble i 1957 grunnlagt av psykiater Gordon Johnsen. Siden den tid har virksomheten vokst betraktelig. I dag er Modum Bad en landsdekkende institusjon som driver behandling av psykiske lidelser innen områdene: spiseforstyrrelser, angst, traumer, depresjon samt familiebehandling. Institusjonen har også egne institutter for forskning og sjelesorg, og driver formidling og forebygging gjennom Kildehuset. Institusjonen er organisert som en ideell stiftelse med et styre som øverste organ. Verdigrunnlaget er forankret i det kristne menneskesyn. www.modum-bad.no

Her finner du hele utlysningsteksten.

Les mer om Modum Bad her.

04.07.16
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF