Om Modum Bad

Modum Bad er en privat institusjon, organisert som en ideell stiftelse med et styre som øverste organ.

Stiftelsen er økumenisk og diakonal. Vårt verdigrunnlag er forankret i det kristne menneskesyn.

Behandling av psykiske lidelser

Modum Bad er en institusjon for behandling av psykiske lidelser. Vi har status som sykehus under ordningen fritt behandlingsvalg. Klinikken har rundt 100 pasientplasser og behandler angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer. Modum Bad har  to poliklinikker og et ressursenter for leger (Villa Sana).

Vi har egne institutter for forskning og sjelesorg, og driver formidling og forebygging gjennom Kildehuset.  Les mer om de ulike enhetene her.

Se film fra Modum Bad