SCID-D-manualen lansert på norsk

Nylig ble manualen for kartlegging av dissosiativ lidelse lansert på norsk ved Modum Bad. – SCID-D er et verktøy som vil hjelpe behandlere til å stille rett diagnose hos pasienter som strever med dissosiativ lidelse, sier psykiater Ellen K.K. Jepsen.

Nyhetsartikkel publisert 26/10/23

Psykiater Ellen K.K. Jepsen (til venstre) har ledet arbeidet med å oversette SCID-D-manualen. Her intervjues hun på scenen av kommunikasjonssjef Unni Tobiassen Lie ved Modum Bad.

SCID-D-manualen, utviklet av amerikanske Marlene Steinberg, er et viktig verktøy for å kartlegge dissosiativ lidelse. Intervjuet som benyttes i manualen er validert, brukt i forskning, og benevnes som «gull-standarden» for kartlegging av dissosiative lidelser.

Lansert på norsk

Nå er manualen kommet i norsk utgave takket være Ellen K.K. Jepsen og en rekke kolleger ved Modum Bads traumeavdeling. De startet arbeidet med å oversette manualen for tre år siden. I forrige uke ble SCID-D-manualen lansert og selges nå i Modum Bads nettbutikk.
– Internasjonalt anses SCID-D som det beste verktøyet. Det har ikke vært tilgjengelig på norsk de siste 15 årene. Den tidligere versjonen gikk ut av salg rundt år 2007, opplyser Jepsen.

SCID-D-manualen kan kjøpes i vår nettbutikk.

 

Ikke rett diagnose

– Hvorfor er denne manualen så viktig?
– Fordi vi vet at mange med dissosiative lidelser ikke har fått den rette diagnosen eller den rette hjelpen. Dissosiativ lidelse ligner på så mange andre psykiske lidelser og kan for eksempel forveksles med bipolar lidelse, psykose- eller borderline- lidelser, sier Jepsen.

“Behandlingen av en dissosiativ lidelse er vesentlig forskjellig fra behandlingen for andre psykiske lidelser”

Disse lidelsene kan ha noe av det samme mønsteret som dissosiative lidelser, for eksempel store stemningssvingninger og hallusinasjoner.
– Behandlingen av disse lidelsene er imidlertid helt forskjellige, understreker psykiateren.

Amerikanske Marlene Steinberg, som har utviklet manualen, hilste via video til publikum i Festsalen. Hun takket de norske oversetterne og Modum Bad for den viktige jobben som er utført for å gjøre manualen tilgjengelig på norsk.

 

Må ha psykoterapi

Psykiateren har snart 25 års erfaring bak seg når det gjelder behandling av traumepasienter. Til daglig er hun overlege i Avdeling for traumelidelser ved Modum Bad. I avdelingen møter hun mange pasienter som dessverre er blitt feildiagnostisert opp gjennom sin sykdomshistorie.

“SCID-D er det verktøyet som gjør at man kan stille rett diagnose”

– Mange har hatt mange forskjellige diagnoser og dermed mange forskjellig behandlingsforløp – uten at det førte frem. Det gjelder også bruk av lite effektive medisiner, men med svært negative bivirkninger. Den dissosiative lidelsen kunne vært oppdaget dersom man hadde brukt det rette verktøyet. Både pasienten og familiene blir lidende under dette. Ikke minst koster det samfunnet store ressurser når syke og lidende mennesker ikke får en behandling som gir bedring, sier Jepsen.

Ellen K.K. Jepsen takker sine medoversettere Arild Jervell (fra venstre) Ingrid Kristiansen og Kari Halstensen som her står på scenen sammen med grafisk desginer Grete Edland Westerlund (ytterst til høyre) som har satt opp manualen. Oversetterne Randi Sigrun S. Jensen og Martin Moe Aurstad var ikke til stede under boklanseringen.

Bør screenes

Jepsen mener alle psykiatriske pasienter som har traumer i sin historie, bør screenes for dissosiasjon. Dette gjelder spesielt traumer som har oppstått under oppveksten.
– De fleste dissosiative lidelser er posttraumatiske utviklingslidelser – oppstått i barndom eller oppvekst. Peker det i den retning, bør man gjennomføre et diagnostisk intervju.
Mange pasienter som kalles «behandlingsresistente», og har hatt mange diagnoser og lite effektive behandlinger bak seg, kan ha en dissosiativ lidelse, sier Jepsen.

Ellen K.K. Jepsen takkes av leder Solveig Nævra Lie i Avdeling for traumebehandling.

Kjøpes i nettbutikken

SCID-D-manualen kan kjøpes i vår nettbutikk. Klikk her.

Neste kurs i bruk av manualen holdes i Kildehuset på Modum Bad 12. mars 2024. Les mer og meld din interesse her
Kurs om  differensialdiagnostikk opp mot dissosiative lidelser 13. mars 2024. Les mer og meld din interesse her.

info@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF