Møt oss på Arendalsuka!

Modum Bad inviterer til debatt tirsdag 15. august under Arendalsuka. Temaet vil være presisjonsbehandling i psykisk helsevern.

Nyhetsartikkel publisert 20/07/23

Modum Bads administrerende direktør Kari-Jussie Lønning vil lede debatten om presisjonsbehandling under Arendalsuka. Her er hun avbildet på scenen (til høyre) under en debatt arrangert av Shot om studenters psykiske helse.

 

Terje Rootwelt

Administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst har takket ja til å delta i debatten, sammen med blant andre Alexandra Havdahl som leder senter for genetisk epidemiologi og psykisk helse ved Folkehelseinstituttet.

 

 

 

Presisjon og kunstig intelligens

Kari-Jussie Lønning

Det neste store skrittet innen psykoterapi vil trolig være presisjonsterapi, der pasientene får behandlingen som med størst sannsynlighet vil gi dem best mulig resultat.
– Dette feltet er fremdeles i startfasen. Utviklingen inkluderer bruk av kunstig intelligens og maskinlæring i frontlinjen, sier administrerende direktør Kari-Jussie Lønning ved Modum Bad.
Hun skal lede debatten fra scenen og er levende opptatt av utviklingen innen psykisk helsevern.
– Ved å legge til rette for riktig samarbeid mellom fagmiljøer, helseadministrasjon og politikere kan vi akselerere utviklingen og gjøre den mer målrettet, sier Lønning.

 

“Utviklingen av presisjonsterapi inkluderer bruk av kunstig intelligens og maskinlæring”

 

Riktige verktøy

Psykisk helsevern står overfor mange utfordringer i fremtiden. Flere mennesker søker hjelp, ventetidene er lange, og ressursene er begrensede.
– Hvordan kan vi sikre at pasientene raskt får den hjelpen de trenger, tilpasset på rett nivå og med den riktige behandlingsmetoden fra den best egnede terapeuten, samtidig som terapeuten har tilgang til de nødvendige verktøyene for å effektivt lede behandlingen, spør Lønning.

 

En av fjorårets debatter under Arendalsuka. Foto: privat.

Hvordan anvende?

Regjeringen har allerede fått utarbeidet flere rapporter og meldinger som tar opp disse problemstillingene, og flere er på vei, som opptrappingsplanen for psykisk helse, tematisk innretning av tjenesten og helsepersonellkommisjonen. I debatten vil Lønning være opptatt av å få svar på hvordan vi kan samle og anvende signalene fra disse rapportene på en måte som best gagner pasientene og psykisk helsevern.

 

“Hvordan kan vi anvende dette på en måte som best gagner pasientene og psykisk helsevern?”

 

Streames

KariAnne Vrabel

I tillegg til de forannevnte vil Modum Bads forskningsleder KariAnne Vrabel delta i debatten. Det samme vil forskningsdirektør i Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, Andreas Høstmælingen. Debatten vil foregå i teltet til Universitetet i Agder kl 16.00 – 17.00 tirsdag 15. august. Arrangementet vil bli streamet.

Link til arrangementet med streaminglink her.

Les om Modum Bad som innfører en ny dataløsning som skal gi terapeuter bedre innsikt i pasientbehandlingen.

info@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF