Livshjelp underveis

Sykehusprestene har skrevet en ny bok om den nære tilknytningen som oppstår mellom sjelesorg og forkynnelse.

Nyhetsartikkel publisert 17/11/16

Ny bok_sykehusprestene (1)red

Sykehusprestene Inger Ma Bjønnes og Jon-Erik Bråthen har skrevet en ny bok om samspillet mellom forkynnelse og sjelesorg.

 

Hvordan kan forkynnelse bli meningsfylte ord som berører og frigjør? Og hvordan kan sjelesorgen bli en troverdig formidler av det håp som evangeliet gir? Disse spørsmålene stiller sykehusprestene Inger Ma Bjønnes og Jon-Erik Bråthen i den rykende ferske boken: «Mellom ordene og ansiktet», hvor også teologiprofessor Leif Gunnar Engedal bidrar med refleksjoner.

Flere hundre sjelesorgssamtaler

-Tekstene er blitt til på Modum Bad. Her møter mennesker med ulike psykiske lidelser og krevende livserfaringer høyt kvalifiserte fagfolk til behandling, sier Bråthen.
Gudstjenestene i Olavskirken og sjelesorgsamtaler er en integrert del av virksomheten. Mange av pasientene møter derfor de to sykehusprestene, som hvert år har flere hundre sjelesorgssamtaler med pasientene.
– Det er både utfordrende og dypt meningsfullt å møte mennesker i krevende livssituasjoner. At vi møter dem med åpenhet, anerkjennelse og respekt er avgjørende, sier Bjønnes.

Fascinerende samspill

I Olavskirken opplever tilhørerne prestene i rollen som liturg og predikant i kirkerommet. Samtalene i sjelesorgen skjer i et fortrolig rom, der den enkeltes unike livserfaring får oppmerksomhet.
-Dette skaper en veksling mellom fortrolige samtaler og den offentlige forkynnelse, sier Bråthen.
Sykehusprestene opplever at de to praksisene spiller sammen og beveger seg mot et felles mål. De er fascinert av samspillet mellom forkynnelse og sjelesorg, som rommer mange muligheter og viktige utfordringer. Dette samspillet har sykehusprestene utforsket nærmere gjennom tekstene i den nye boken.

Fire deler

Professor og veileder Leif Gunnar Engedal har også bidratt til boken. Den innledes og avsluttes med et essay hvor han reflekterer over sammenhenger og forskjeller mellom forkynnelse og sjelesorg.  Hvert av de øvrige kapitlene er delt inn i fire faste deler med en bibeltekst, en preken, et sjelesørgerisk tema og en refleksjon.

Ny bok_sykehusprestene (2)red

– Å møte mennesker i krevende livssituasjoner krever åpenhet, anerkjennelse og respekt, sier de to sykehusprestene ved Modum Bad.

Egne erfaringer

-Det vi formidler vokser ut av våre egne erfaringer fra det spesielle miljøet og arbeidet ved Modum Bad. Vi er samtidig overbevist om at innholdet i boken er aktuelt og livsnært i alle sammenhenger hvor mennesker søker mot og utfordres av kristen tro. Håpet er at den kan gi litt livshjelp underveis, sier Bjønnes og Bråthen.

-En bok for oss alle

-Denne boka henter frem lang erfaring fra Olavskirken og sjelesorgrommene
på Modum Bad, sier administrerende direktør Ole Johan Sandvand.
Han mener den nye boka ikke er bare er en bok for pasienter og folk som har det vanskelig.
– Det er en bok for “alle” som er på “selverkjennelsens vei”. Og på den veien er vi ganske så like, sier Sandvand.

Bestill boken i vår nettbutikk.

17.11.16
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF