Kort ventetid på behandling av spiseforstyrrelser

– Vi behandler både voksne og barn for spiseforstyrrelser her ved Modum Bad. For tiden har vi kort ventetid på behandlingen, sier avdelingslederne Johan Dahl og Mariane Borge Skakstad.

Nyhetsartikkel publisert 29/09/23

Avdelingslederne Johan Dahl og Mariane Skakstad

Lederne Johan Dahl og Mariane Skakstad tilbyr begge behandling av spiseforstyrrelser i sine avdelinger,  henholdsvis for voksne over 18 år og for barn fra 15 – 18 år. For tiden er det kort ventetid til begge behandlingstilbud.

 

Modum Bad har mange års erfaring i å behandle spiseforstyrrelser hos voksne over 18 år. Behandlingstilbudet retter seg mot pasienter med anoreksi og bulimi. Nytt i år er at også unge får et behandlingstilbud.
– Det gjelder barn mellom 15 og 18 år som legges inn sammen med sin familie, sier Skakstad.

Les mer om behandlingstilbudet for barn og unge her.

Påvirker hele familien

Behandlingen for de unge bygger på familiebasert terapi (FBT).
– Vi gir terapi, veiledning og støtte for å istandsette foreldrene til å hjelpe barna sine best mulig. Innleggelsesperioden er 10 til 12 uker.
– Hvorfor legges hele familien inn?
– Fordi spiseforstyrrelsen styrer familiens indre liv. Når en i familien strever med spiseforstyrrelse, tar dette gjerne kontroll over hele familien. De lever med en potensielt livstruende sykdom i huset. Det meste av samspillet mellom familiemedlemmene handler om mat, spising og vekt. Relasjonene blir definert ut fra dette. Derfor er det viktig at alle i familien deltar i behandlingen, forklarer Skakstad.

 

“Når en i familien strever med spiseforstyrrelse, tar dette gjerne kontroll over hele familien”

 

Styring og kontroll

I starten av terapien er forventingen at foreldrene tar styring og kontroll over ungdommens matinntak og måltider.
– Målet er at denne kontrollen gradvis skal avta underveis i behandlingen, sier Skakstad.

Familiene som kommer til behandling bor i en av disse villaene i vår familielandsby.

Behandlingen består hovedsakelig av veiledning av foreldrene, familiesamtaler, undervisning, fysisk aktivitet og miljøterapi.
– Vi tilbyr parsamtaler til foreldrene og individualsamtaler til ungdommen ved behov. En del av tilbudet vil være gruppebasert. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den som strever med en spiseforstyrrelse og deres familie.

 

“Målet er at pasientene får mer kontroll over eget liv”

 

Forskningsbasert behandling

I Avdeling for spiseforstyrrelser, hvor voksne over 18 år får behandling, benyttes kognitiv atferdsterapi og selvmedfølelsesfokusert terapi.
– Målet er å behandle spiseforstyrrelsen, slik at pasientene får mer kontroll over eget liv, sier avdelingsleder Johan Dahl.
– Vi gir erfarings- og forskningsbasert behandling som er utviklet i nært samarbeid med sentrale forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Psykolog Liselotte Carlsen Rymoen viser her fram stua i Avdeling for spiseforstyrrelser.

Spisemønsteret normaliseres gjennom fire regelmessige måltider daglig og et næringsmessig riktig og variert kosthold. Samtidig må vektkompenserende atferd legges vekk.
– Pasientene får individual- og gruppeterapi med fokus på underliggende psykologiske mekanismer. Behandlingen er i tråd med nasjonale faglige retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser, sier  Dahl.

 

Ernæringsfysiolog Hilde Tveit Reistad og avdelingsleder Johan Dahl foran buffeten i Avdeling for spiseforstyrrelser.

Kort ventetid

Ventetiden i begge avdelinger er nå kort.
– Hvor lang ventetid er det snakk om?
– I Avdeling for familiebehandling er det nå fire ukers ventetid til kartleggingsopphold. I Avdeling for spiseforstyrrelser er det for tiden seks ukers ventetid til kartleggingsoppholdet.
– Er det noen behandlingen ikke passer for?
– Dersom pasienten har alvorlige personlighetsforstyrrelser eller ustabil atferd, for eksempel utagering, passer ikke behandlingstilbudet vårt. Det bør heller ikke være pågående alvorlig rusmiddelmisbruk, omfattende selvskading, høy suicidfare eller en ustabil somatisk tilstand.

Les om behandlingstilbudet i Avdeling for Spiseforstyrrelser.
Les om behandlingstilbudet i Familieavdelingen.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål om behandlingen: mariane.skakstad@modum-bad.no eller johan.dahl@modum-bad.no

info@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF