Inspirert av statistikk og analyse

Forskningsinstituttet ved Modum Bad hadde andre uka i august besøk av professorene Patrick Curran og Dan Bauer fra USA.

Nyhetsartikkel publisert 22/08/19

De to professorene Daniel Bauer (fra v.) og Patrick Curran (nr to fra høyre) fra North Carolina, USA, underviste forskerne ved Modum Bad en hel uke til ende. Her representert ved forskningsleder KariAnne Vrabel og analysesjef Pål Ulvenes (helt til høyre).

De to professorene holdt et seminar i avansert statistikk og modellering, samtidig som de veiledet direkte på Modum Bads pågående forskningsprosjekter.

– Ved hjelp av svært høy faglighet, gode pedagogiske virkemidler samt masse varme og mange referanser til Monty Python, klarte de å heve alle kursdeltagerne opp på et avansert og komplekst nivå, sier forskningsleder KariAnne Vrabel.

Kunnskap

Pasientene ved Modum Bad bruker mye tid og energi til å fylle ut spørreskjemaer før, under og etter behandling.
– Alle disse dataene gir en helt unik mulighet til å fremskaffe ny kunnskap om hva som virker i psykoterapi. For å fremskaffe denne kunnskapen må vi gi pasientene og dataene deres den respekten det fortjener. Det innebærer blant annet å bruke sofistikert, avansert statistikk som vi nå har blitt kurset i. Målet er å finne svar på alle spørsmålene vi lurer på i psykoterapi, sier Vrabel.

Seminardeltakerne fikk et godt innblikk i statistikk og analyse.

 

Kompliserte ligninger kom på skjermen under Daniel Bauers undervisning.

– Inspirerende

Seminardeltager og terapeut Ellen Kjærulf Jepsen var veldig fornøyd med Curran og Bauers undervisning.
– Seminaret har vært både inspirerende og oppløftende. Det har gitt meg et veldig godt innblikk i statistikk og analyse. Selv om jeg ikke forstår alt de snakket om ned til minste detalj, har jeg fått et mye bedre utgangspunkt for å snakke med en statistiker i mitt forskningsarbeid.

– Imponerende samarbeid

Professorene Patrick Curran og Daniel Bauer var begge svært begeistret over å besøke Norge og Modum Bad.
– Det har vært flott å få lov til å være på dette vakre stedet, Modum Bad, en hel uke. Ikke minst har det vært fascinerende å høre om det tette og gode samarbeidet som finnes mellom klinikken og forskningen her. Det er imponerende, sier Patrick Curran.
– Har dere hatt et lydhørt publikum?
– Seminardeltakerne har vært gode. De har fulgt godt med og stilt utfordrende spørsmål, sier Daniel Bauer.

 

Modum Bads seniorforskere sammen med de to foreleserne. Foran fra venstre: Analysesjef Pål Ulvenes, forskningsleder KariAnne Vrabel, Daniel Bauer, Patrick Curran og Bruce Wampold. Bak fra v.: Sverre Urnes Johnsen, Asle Hoffart og Terje Tilden.

Videreføring

Forskningsinstituttet arbeider nå med hvordan denne kunnskapen skal videreføres i alle de pågående prosjektene.
– Vi må fortsatt sørge for et høyt faglig nivå når kompetansen, varmen og Monty Python-referansene er på vei hjem igjen til USA, avrunder Vrabel.

English version of this article.

22.08.19
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF