Helseministeren åpner Kildehuset

Helseminister Bent Høie (H) kommer til Modum Bad tirsdag 11. august. Han vil foreta den offisielle åpningen av Kildehuset som nå står helt ferdig med både aula og overnattingsbygg.

Nyhetsartikkel publisert 28/06/15

Politiker-besøk av Bent Høie (H) leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Markering av byggestart for Kildehuset. Høie tok første gravemaskintak for nybygget.

Bent Høie (H) styrte gravemaskinen da første “spadetak” for Kildehuset ble tatt. Nå kommer han tilbake som helseminister for å åpne bygget.

Bent Høie besøkte Modum Bad i august for tre år siden. Han tok da det første gravemaskintaket til det nye Kildehuset. Den gang kom han som leder av helsekomiteen. Nå kommer han tilbake som Norges helseminister.

– Vi ser fram åpningen og Bent Høies besøk hos oss. Kildehuset er et viktig bygg og et nyskapende senter for å fremme psykisk folkehelse. Det skal brukes på ulike måter til nytte for mange mennesker, sier administrerende direktør Ole Johan Sandvand ved Modum Bad.

Kurs- og seminarvirksomhet

I løpet av de tre årene som er gått er både et aulabygg, et åttekantet samlingsrom og et overnattingsbygg med 15 rom reist på tomten. Det har allerede vært mye kurs- og seminarvirksomhet i aulabygget. Med de nye overnattingsrommet ligger forholdene enda bedre til rette for kurs som går over flere dager. Kildehuset blir en del av et tun med flere overnattingsbygg og Modum Bad kan nå tilby nærmere 50 overnattingsplasser.

Kildehuset, juni 2015

Kildehuset ved Modum Bad juni 2015.

Et sted å komme til

Kildehuset skal tilby kurs og seminarer for fagfolk, men det skal også være et sted å komme til for mennesker som står i livskriser og trenger hjelp. “Høy kompetanse, lav terskel” vil prege det nye forebyggingstunet som Kildehuset blir en del av. Her skal høy kompetanse fra spesialisthelsetjenesten benyttes i lavterskeltilbud. Målet er å demme opp for videre utvikling av alvorlige psykiske problemer.

Forebyggingstradisjon

Modum Bad har gode tradisjoner innen faglig formidling, lavterskeltilbud og forebygging.
– Vi har i årevis arrangert kurs og fagseminarer, sier direktør Sandvand.
Forskning viser at psykiske lidelser kan forebygges gjennom fleksible hjelpetilbud og kunnskap som gir økt forståelse. Forskning og klinisk kompetanse gir grunnlag for å formidle kunnskap om hvordan vi kan forstå, behandle og forebygge psykiske lidelser.
– Vi mener at vår spesialistkompetanse må komme flere til gode – på flere måter enn før. Dette har ført til etablering av Kildehuset kurs og kompetansesenter, som har en sentral rolle i vår forebyggende virksomhet. Ved Villa Sana og Traumepoliklinikken i Oslo er også kurs, veiledning og annen formidling en stor del av virksomheten.
I tillegg til å utvikle egne tilbud, satser Modum Bad på samarbeid med både offentlige og private aktører for å sette forbygging på dagsorden. Pilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp, er et eksempel på dette. Det er et samarbeidsprosjekt med Modum kommune, og har siden oppstarten i  mai 2013 vært benyttet av veldig mange.

Topp moderne

– Åpningen med helseminister Bent Høie blir en stor dag for oss, sier  Jorunn Tangen Hole. Som Kildehusets leder gleder hun seg over å kunne tilby et topp moderne kurslokale på Modum Bad.
– Vi håper at mange vil få hjelp gjennom Kildehuset, både ved å komme hit og ta del i våre tilbud, men også indirekte gjennom fagpersoner som får påfyll til sitt viktige arbeid innenfor psykisk helsevern rundt om i landet.
Ti personer jobber i dag i Kildhusets stab. I tillegg bidrar andre fagpersoner fra Modum Bad som foredragsholdere.

Åpningen av Kildehuset den 11. august er et lukket arrangement med inviterte gjester. På Modum Bad-dagen søndag 23. august er det åpent for alle som ønsker en omvisning i det nye kurssenteret.

Se kursprogram for Kildehuset kurs- og kompetansesenter.

03.07.15
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF