– Forskning gir struktur og kvalitet

– Forskningen gjør at vi skjerper oss. Vi får mer fokus på struktur og kvalitet på det vi gjør, sier avdelingsleder Heidi Houmb i Angstavdelingen ved Modum Bad.

Nyhetsartikkel publisert 11/02/19

– Å delta i et forskningsprosjekt er utfordrende, men det gjør også at vi skjerper oss og får mer struktur og kvalitet, sier leder Heidi Houmb i Angstavdelingen. Her sammen med sykepleierne: Lena Nedberg, Britt Drolsum, Hilde R. Hunstad, Gro Skinstad, Hege Mårtensson, Aud Rasmussen og Marit Flesaker Kvale. Foto: Unni Tobiassen Lie

 

I samtlige avdelinger på Modum Bad foregår det for tiden forskning. For avdelingsleder Heidi Houmb og hennes avdelingsstab er det interessant og spennende å være med på. De har et brennende ønske om å hjelpe pasientene sine, og er spente og nysgjerrige på resultatene på forskning som pågår.
Men det er ikke til å stikke under en stol at forskning i en behandlingsavdeling også har mange utfordrende sider.

“De ansatte har et brennende ønske
om å hjelpe pasientene sine,
og er spente og nysgjerrige på
resultatene på forskning som pågår”

 

Logistikk

– Akkurat nå går det særlig på logistikken. Vi har et forskningsprosjekt i samarbeid med en annen avdeling ved Modum Bad – Traumeavdelingen. Utfordringen er å «sy sammen» pasientopphold med personal fra begge avdelinger. At bare en del av de ansatte deltar i forskningsprosjektet, gjør at den samlende effekten ikke gir full uttelling. Men vi har lært mye – og fått mer innsyn i hvordan Traumeavdelingen driver.
– I teamet som deltar får vi også styrket kompetansen – både ved intern veiledning av forskningsansvarlig Peter Sele og Asle Hoffart, og gjennom ekstern veiledning av professor Elizabeth Hembree i USA. Hun har vært med å utvikle behandlingsmodellen vi anvender. Det utgjør et løft for teamet, forteller Houmb.

Utfordrende

For noen år siden skulle to behandlingsmodeller for angst sammenliknes. Modellene benyttes i to ulike grupper på samme avdeling, og de skulle sammenliknes og vurderes med tanke på effekt.
– Absolutt alt, unntatt selve behandlingstilnærmingen, måtte gjøres likt. Behandlingen skulle også gis så tett opp mot behandlingsmodellene som mulig. Det var utfordrende, innrømmer Houmb.

 Les også: “Den gode sirkelen – forskning og behandling”. 

Skjerping

Erfaringen ble likevel positiv.
– Vi opplevde at både miljøpersonalet og terapeuter skjerpet seg veldig. Prosjektet ble samlende for avdelingen, noe vi fikk til sammen. Det tette samarbeidet med forskningsansvarlig samt gode veiledere, gav også da økt kompetanse i avdelingen.

Krevende med utskifting

I begge de omtalte prosjektene har det vært en utfordring med utskiftninger i personalet. Opplæring av nye må gjøres innenfor relativt korte tidsrom.
– Dette har vært krevende for flere, sier Houmb.
At terapeutene i tillegg skal evalueres og få “score” på hvor gode de er på å holde seg til behandlingsmodellen, gir også et press.
– Samtidig skjerper man seg veldig – og det kan vi alle trenge, så vi ikke støver nede i gamle vaner, avrunder Houmb.

Artikkelen er hentet fra magasinet Badeliv nr 2/2018. Klikk her for å abonnere gratis på Badeliv. 

11.02.19
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF