Elevene ønsket mer psykisk helse i skolen

– Elevene liker videoene og de praktiske øvelsene - og de liker kahooten, sier Unni Nymo og Line Simensen. De underviser begge i #psyktnormalt-programmet i kommunens ungdomsskoler og mener det er en fin måte å få psykisk helse inn i skolehverdagen på.

Nyhetsartikkel publisert 14/06/23

Unni Nymo og Line Simensen (foran fra venstre) har brukt programmet #psyktnormalt i ungdomsskolen i flere år. – Det var et ønske fra elevene å få mer kunnskap om psykisk helse inn i skolen, sier de to. På bildet står Magnus, Even og Thea som er blant elevene som har deltatt på undervisningen.

Nymo og Simensen jobber som henholdsvis familieveileder og pedagogisk medarbeider i Drammen kommune. De har gjennom flere år benyttet undervisningsprogrammet #psyktnormalt i ungdomsskolene i Nedre Eiker kommune, som nå tilhører Drammen, og erfarer at elevene synes programmet er nyttig.

 

“Når elevene snakker om dette og forstår at andre kjenner på de samme følelsene som dem – og at det er normalt, blir de tryggere”

 

– Elevene mener blant annet det er fint at programmet blir gjennomført når de starter på ungdomsskolen. Da har de kommet på ny skole, de har fått nye klassekamerater og de fleste er ganske usikre på seg selv. Når de snakker om dette og forstår at andre kjenner på de samme følelsene som dem, og at det er normalt, blir de tryggere, sier Nymo.

Kahoot benyttes i undervisningen. Ilustrasjonsfoto.

Fire viktige økter

Undervisningen for elevene i programmet #psyktnormalt går over fire uker. Den er delt inn i fire økter med disse temaene: Følelser, tanker, hva skjer når vi har det vanskelig over tid og hva kan vi gjøre for å få det bedre når vi har det vanskelig?
– Dette er viktige temaer for ungdommen å snakke om, sier Simensen.
Begge er de også opptatt av å snakke med dem om sosiale medier.
– Elevene blir veldig påvirket av sosiale medier, så vi erfarer at det er et svært viktig tema å ta opp med dem, sier hun.

 

“Elevene blir veldig påvirket av sosiale medier, så vi erfarer at det er et svært viktig tema å ta opp med dem”

 

Foreldre og lærere informert

Alle foreldre på åttende trinn blir invitert til foreldremøte med informasjon om programmet før gjennomføring på skolen. Alle lærere og assistenter får også informasjon om undervisningsopplegget før det starter.
Unni Nymo og Line Simensen var to av til sammen tolv ansatte som i første pulje som ble utdannet som instruktører i 2017. De har deltatt i undervisningen i alle år siden.
– Vi har gjennom disse årene erfart at det er en fordel om en representant fra skolen og en fra kommunens helsetjeneste står for gjennomføringen av undervisningsøktene i klassene. Den ansatte fra den aktuelle skolen kan da bidra til kjennskap og identitet, samtidig som ansatte fra forebyggende enhet kan bidra med andre innfallsvinkler og innspill. I tillegg er lærerne til stede i de timene som ble brukt, sier Nymo og Simensen.

 

– Vi har gjennom disse årene erfart at det er en fordel om en representant fra skolen og en fra kommunens helsetjeneste står for gjennomføringen av undervisningsøktene i klassene, sier Nymo og Simensen.

 

Elevenes ønske

Å snakke mer om psykisk helse i skolen var i utgangspunktet et ønske fra elevene selv. Etter gjennomføring av en stor spørreundersøkelse for noen år siden, som handlet om skolestress, fysisk helse og psykisk helse, var konklusjonen temmelig klar: Ungdommen ønsket mer psykisk helse i skolen.
– De ønsket mer kunnskap om og større trygghet i å snakke om psykiske helse. De ønsket seg hjelpestrategier for psykiske vansker. De ønsket seg også motiverende, positive og forståelsesfulle voksne. De var opptatt av kunnskap, ivaretakelse og omsorg når det gjelder psykisk helse – ikke bare fra voksne til ungdommer, men også ungdommer imellom, sier Nina Line Midttun, SLT-koordinator i Drammen kommune.

 

“Elevene ønsket mer kunnskap om og større trygghet i å snakke om psykiske helse”

 

Større satsing

Kommunen bestemte seg da for en større satsing slik at elevene kunne rustes til å kunne håndtere egne psykiske utfordringer bedre – og til å kunne hjelpe andre.
– Programmet #psyktnormalt ble en del av denne satsingen, sier Midttun.
Tolv ansatte fra kommunen, både lærere og ansatte i forebyggende tjeneste, ble plukket ut til å gå på opplæringskurs på Modum Bad.
– Dermed var vi i gang!

 

– Elevene mener blant annet det er fint at programmet blir gjennomført når de starter på ungdomsskolen. Da har de kommet på ny skole, de har fått nye klassekamerater og de fleste er ganske usikre på seg selv. Når de snakker om dette og forstår at andre kjenner på de samme følelsene som dem, og at det er normalt, blir de tryggere, sier Nymo (til høyre i bildet).

 

– Positiv effekt

– Gjennom #psyktnormalt har vi sammen forsøkt å bidra til en bedring, sier Midttun.
– Forebygging tar tid, og endringer i barn og unges psykiske helse synes heller ikke på kort tid. Likevel tør vi påstå at #psyktnormalt kan ha en positiv effekt.
Foreløpig ser de kun kortsiktige resultater og ungdommer som likte det de var med på.
– Mulighetene til å se resultater på sikt får vi om vi fortsetter.

Undervisningsprogrammet #psyktnormalt er videreført som ett av flere tiltak i folkehelsesatsingen i Drammen.
– Med de erfaringene vi gjorde i Nedre Eiker har vi justert gjennomføringen etter ønsker fra elever, instruktører, assistenter og lærere på åttende trinn. Med gjennomføringen i Nedre Eiker som eksempel til etterfølgelse kan ordningen utvides til å gjelde enda flere skoler i Drammen, sier Midttun.

 

“#psyktnormalt er et kurs i livsmestring for unge, om normalisering av vanskelige tanker og følelser”

 

Hva er #psyktnormalt?

#psyktnormalt er et undervisningsprogram om psykisk helse for åttende trinn, utviklet i samarbeid mellom Modum Bad og Modum kommune. Det et kurs i livsmestring for unge, om normalisering av vanskelige tanker og følelser. Programmet består av fire skoletimer, fordelt på fire uker – med en egen bolk for undervisning av lærere og foreldre. Programmet har også en oppfølgingstime i starten av påfølgende skoleår. #psyktnormalt omhandler bevisstgjøring av følelser, sentrale strategier for å håndtere følelser og opplysning om nyttige verktøy.

 

“Programmet ble utviklet som svar på at livsmestring ble innført som tverrfaglig tema i læreplanen i 2017”

 

– Vitenskapelig kunnskap

Jorunn Tangen Hole

– Undervisningsprogrammet er basert på vitenskapelig kunnskap om hva som fremmer god psykisk helse hos ungdom, sier leder Jorunn Tangen Hole i Modum Bads kurs- og kompetansesenter.
– Programmet ble utviklet som svar på at livsmestring ble innført som tverrfaglig tema i læreplanen i 2017. Det er utviklet av psykologer ved Modum Bad i samarbeid med lærere, helsesykepleiere og miljøarbeider i Modum kommune. Målet er å gi praktiske verktøy til formålet med livsmestring, nemlig å styrke ungdommens ferdigheter i å håndtere vansker og deres trygghet og tro på egne evner, sier Tangen Hole.

Les mer om opplæring i bruk av programmet og tilgang til materiell her

Les om #psyktnormalt i tidsskriftet Bedre Skole fra 2019 her (s. 15 – 21)

 

 

info@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF