-Aksept og forsoning gir mestring

Terapeut Oddveig Hellebust møtte store utfordringer da hun fikk kreft for 18 år siden. Nå bruker hun erfaringene i møte med leger på Villa Sana.

Nyhetsartikkel publisert 04/05/16

 

Oddveig Hellebust har levd med kreft i over ti år, men jobber fortsatt og finner rådgivningen til leger som kommer til Villa Sana svært meningsfullt.

Oddveig Hellebust har levd med kreft i 18 år, men jobber fortsatt og finner rådgivningen til leger som kommer til Villa Sana svært meningsfullt.

 

Oddveig har jobbet på Modum Bad siden 1995. To år etter ansettelsen ble hun syk.

– Brystkreft med dårlige prognoser, sier hun nøkternt.

– Legen min ba meg fighte. «Hva betyr det», spurte jeg. «Ikke legg deg ned og dø før du må», var svaret.

Oddveig begynte å jobbe igjen etter et års behandling.
– Jobb har for meg vært veldig god terapi. Du kan ikke være opptatt av egne bekymringer samtidig som du skal prøve å hjelpe andre mennesker, slår hun fast.

 

Selvutviklet metode
I møtet med gjestene på Villa Sana bruker Oddveig sin selvutviklede metode når det gjelder mestringsstrategier. Pasienter på Modum Bad kalte den håpsmodellen, fordi de opplevde at den gir hjelp til å gjøre noe med en vanskelig situasjon de er oppe i.

– Våre brukere strever gjerne med en kombinasjon av arbeidsbyrder og problemer av mer privat art. Mange sliter også med frykten for ikke å strekke til, sier Hellebust.

– Hvordan hjelper du dem?

– Jeg lytter når de forteller om seg selv, enten individuelt eller som par. Min oppgave er å komme med innspill. Siden rådgivningen skjer i løpet av én dag, er det viktig å finne ut hvor fokuset skal være. Hvis jeg finner det hensiktsmessig, bruker jeg modellen min. Essensen er aksept og forsoning.

 

Mestringsstrategi
Hellebust prøver først å finne ut hva som er personens mestringsstrategi.

– Helsepersonell er ofte ja-mennesker som strekker seg langt. Samtidig kan legemiljøet være tøft. Leger er ikke så flinke med egenomsorg. De er som regel mye bedre på å ta vare på alle andre

– Ser de det selv?

– Ja, men allikevel greier de ikke å gjøre noe med det over natta. De føler seg egoistiske. Det handler om å være sjef i eget liv, ta regi på eget liv gjennom tanker, følelser og mestring. Mestringsstrategien vi alle bruker, lærte vi som barn. Men det som var nødvendig som barn, kan skape problemer for oss som voksne.

 

Jobbterapi

Hva er den beste tilbakemeldingen du har fått som terapeut?

– Mange sier det er godt å komme til problemstillingen raskt, og at de får hjelp til å gripe fatt i livet sitt på en annen måte. Det har imponert meg på Villa Sana hvordan mange etter én dags rådgivning makter å ta tak i sine liv på en mer konstruktiv måte.

– Hvordan har du brukt mestringsstrategier i eget liv?

– Da jeg fikk kreft første gang, var jeg overbevist om at jeg skulle dø i løpet av et år. Jeg er ganske bekymret av natur, så det var naturlig for meg å tenke slik. Jeg opplevde Modum Bad som et veldig godt sted å være, med mye omsorg og mange gode råd. Ett av dem lød «Sørg for å bli en krevende pasient.» Og det ble jeg.

 

Ny kreftdiagnose
For ni år siden fikk Oddveig en ny kreftdiagnose – leukemi.

– Den mildeste formen, men det går ikke an å bli frisk av den. Jeg valgte derfor å gå ned i stilling og fikk tilbud om å begynne på Villa Sana for å drive rådgivning og holde kurs for leger.

– Hva tenkte du da kreften kom tilbake i annen form?

– På 60-årsdagen min visste jeg at jeg kom til å få en leukemidiagnose dagen etter. Jeg spurte meg selv: «Hva gjør jeg nå?» Legen sa: «Lev som vanlig.» Det er lettere sagt enn gjort. Jeg har brukt strategien: «Jeg har fått utfordringer i livet mitt som jeg skulle ønske ikke var der, men slik er det. Hva kan jeg gjøre noe med? Og hvordan kan jeg få så god livskvalitet som mulig.» Aksept og forsoning ble vesentlig, også for meg.

 

Les mer om tilbudet på Villa Sana her.

 

Tekst: Brita Skogly Kraglund
Foto: Unni Tobiassen Lie

04.05.2016

infoleder@modum-bad.no

 

 

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF