– Å ha en jobb gir mening og mestring

Lege Ingunn Bjarnadottir Solberg ønsker å få flere med psykiske lidelser ut i arbeidstrening og jobb.

Nyhetsartikkel publisert 14/09/22

I et samfunnsregnskap skal man ikke bare opptatt av arbeidsoppgavene som skal utføres, men også det at pasienten kan få oppleve mening og være del av et fellesskap, mener Ingunn B. Solberg. Illustrasjonsfoto.

 

Ingunn B. Solberg

– Å ha en jobb å gå til gir mening og mestring i hverdagen, sier lege Ingunn Bjarnadottir Solberg. Hun er spesialist i allmennmedisin og har en PhD innen arbeidshelse og psykologi. Som allmennlege har hun erfart hvor viktig det er for folk å ha en oppgave å gå til i hverdagen.
– De fleste mennesker vil jo gjerne jobbe, gjøre noe meningsfylt og bidra til samfunnet. Det kan føre til økt livskvalitet og bedring av psykisk sykdom, sier Solberg.

Samarbeid

I dag jobber hun ved Avdeling for depressive lidelser ved Modum Bad. Der møter hun mennesker som ofte har vært ute av arbeidslivet i en årrekke.
– Behandlingsoppholdet gir en unik mulighet for vurdering av pasientenes funksjon og arbeidsevne. Det blir ofte tydelig hva de strever med i hverdagen og hva som hindrer dem i å fungere i en jobb. Kanskje de gode kreftene og spisskompetansen som finnes rundt pasienten i spesialisthelsetjenesten kunne inngå i et samarbeid med Nav, arbeidsgivere og kommuner? På den måten tror jeg vi kunne klare å tilby mennesker med psykiske lidelser en plass i arbeidslivet, sier Solberg.

Tilpasning og fleksibilitet

Forskning viser at få unge langtidsdeprimerte pasienter er i jobb. Blant pasientene i Ung-prosjektet i depresjonsavdelingen (les om prosjektet her) var det kun 20 prosent som var i jobb.
– Nyere forskning viser at psykisk syke trenger et tilpasset, lokalt tilbud for å komme ut i jobb. Sannsynligvis oppnås best effekt hvis en kombinerer behandling og jobbrettede tiltak, mener Solberg.
Et godt samarbeid mellom flere instanser må derfor til.
– For fastleger og Nav-veiledere må et samarbeid oppleves som en avlastning og ikke en ekstra arbeidsoppgave, poengterer Solberg.

 

 “Nyere forskning viser at psykisk syke trenger et tilpasset, lokalt tilbud for å komme ut i jobb.” 

 

Bygge nettverk

I mai startet Solberg i en 40 prosent stilling i prosjektet.
– Vi er i startfasen. Et første mål er å skape et bedre nettverk rundt unge deprimerte pasienter fra nærmiljøet.
I tillegg ønsker Solberg å bruke kompetansen som Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana har opparbeidet seg i legerådgivningen.
– Mange fastleger opplever høyt arbeidspress. Mitt inntrykk er at de ikke er de beste til å prioritere egen helse. I en helhetlig tilnærming bør vi også rette ressursene mot behandlerne, noe som kan komme pasientene til gode.

Relevant for flere

Solberg håper resultatene kan være relevante også for andre – og at de etter hvert får samlet inn nok materiale til et doktorgradsprosjekt.
Avdelingsleder Kari Nedberg er glad for å være i gang.
– Det gir oss en mulighet til å få et bilde av langtidseffekten av depresjonsbehandlingen. Et samarbeid med fastleger og Nav vil være spennende nybrottsarbeid. Vi håper på sikt at dette kan bidra til at unge mennesker kan bli mer delaktige i skole og arbeid. Jeg ser også fram til at vi får mulighet til å kunne bruke vår spisskompetanse i samarbeid med førstelinjen, sier Nedberg.

Tekst: Unni Tobiassen Lie
Artikkelen er hentet fra Badeliv nr 1/2022. Du kan abonnere gratis på magasinet Badeliv – bestill her.

14.09.22
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF