– Vil ha stor betydning for Modum Bad

Bruce E. Wampold (62) er tilknyttet Modum Bad som forskningsleder.

Nyhetsartikkel publisert 16/06/11

Bruce Wampold
Bruce Wampold er ny forskningsleder ved Modum Bad fra 1. juni 2011.

Wampold er professor ved University of Wisconsin i Madison, USA. I 2010 ble han tilknyttet Forskningsinstituttet ved Modum Bad som ny internasjonal veileder. Fra 1. juni 2011 ble ansvaret utvidet til å omfatte forskningsledelse på deltid, med Terje Tilden som assisterende forskningsleder med ansvar for daglig drift.

En av de fremste

Bruce Wampold er regnet som en av de fremste psykoterapiforskerne i verden. Han er forfatter/ medforfatter av åtte bøker, 26 bokkapitler og 135 artikler i internasjonale fagtidsskrifter. Wampold har forsket på hvilke komponenter som gjør psykoterapi virksomt. Han har funnet at kvaliteter ved terapeuten skiller seg ut som sentrale.
Wampolds konklusjon er at terapeuten må ha et bredt kunnskapstilfang slik at han kan variere og skreddersy sin tilnærming til det som er klientens behov og foretrukne endringsstil.

Lovende retning

Wampold gir uttrykk for at nye tilnærminger, slik som tilbakemeldingssystemer i terapi angir en lovende retning for framtidas terapi. Disse systemene styrker klientens brukermedvirkning og øker terapeutens kunnskap om hva som er hjelpsomt. Dette kan bidra til å justere terapien underveis. Det kan også redusere avstanden mellom behandling og forskning fordi den samme informasjon i tilbakemeldingen også brukes til forskningsformål.

Satser stort

-Vi er stolte av å få en så stor kapasitet som Bruce Wampold knyttet til vårt forskningsinstitutt, sier direktør Ole Johan Sandvand ved Modum Bad.
Modum Bad satser stort på forskning og i fjor kunne Forskningsinstituttet smykke seg med fire doktorgrader. I 2011 vil det bli to til. 
– Leigh Mc Cullough var en ambisiøs forskningsleder som satte høye mål for forskningen ved Modum Bad. Hun satset og lyktes. Dessverre ble hun alvorlig syk i fjor sommer, sier direktør Ole Johan Sandvand.
-Hennes budskap: ”La oss gjøre noe med det!” kommer til å gå inn i Modum Bads historie som et sterkt uttrykk. I Leighs ånd vil fortsette å sette oss høye mål – og gjøre noe med dem.

Økt anerkjennelse

Bruce Wampolds tilknytning til Forskningsinstuttet vil ha stor betydning for Modum Bad. For det første vil forskningsaktiviteten på denne måten bli sikret den høyest mulige kvalitet, noe som kan føre til at enda mer av instituttets kunnskapsproduksjon formidles til anerkjente faglige tidsskrifter og fagmiljøer. For det andre vil hans posisjon ved Forskningsinstituttet vekke oppsikt innen fagmiljøene, noe som innebærer at forskningen ved Modum Bad får økt oppmerksomhet og anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt.

Les et tidligere intervju med Bruce Wampold her. 
(Badeliv nr 1/2011)
 

Share Button
Print Friendly and PDF