Vrabel ny forskningsleder

KariAnne Vrabel er fra 1. april ny forskningsleder ved Modum Bad.

Nyhetsartikkel publisert 02/04/19

KariAnne Vrabel får her overrakt “nøkkelen” til Forskningsinstituttet av tidligere leder Terje Tilden.

KariAnne Vrabel

KariAnne Vrabel tar over jobben som forskningsleder etter Bruce Wampold fra Wisconsin og Terje Tilden fra Vikersund – en jobb som Leigh McCullough hadde før dem igjen.

– Med slike forgjengere er det ikke tvil om at jeg føler meg ydmyk for oppgaven. Men jeg er også veldig motivert, sier Vrabel.

Klinikknære prosjekter

Bruce Wampold har pendlet fra USA til Modum Bad i en årrekke. Jobben som forskningsleder har han delt med assisterende forskningsleder Terje Tilden, som har hatt ansvar for den daglige driften. Nå ønsker Terje å fratre nestlederrollen for å kunne fordype seg i forskning igjen.
Vrabel roser jobben Bruce og Terje har gjort.
– De har initiert mange klinikknære forskningsprosjekter. På denne måten har de forstått kvintessensen av hva slags forskningsinstitutt vi er. Vi er et institutt som ikke bare blir målt på publikasjonspoeng, men også på hvor godt integrert vi er i det kliniske arbeidet og hvor mye vi kan være med å påvirke klinisk praksis.

Forskningsinstituttet på Modum Bad holder til i dette gamle sveitserbygget – Villa Prins Carl.

Syngergier

Vrabel mener Forskningsinstituttet og de kliniske avdelingene ved Modum Bad er to forenelige størrelser.
– Jeg ser frem til å samarbeide med alle disse dyktige menneskene, ta i bruk de faglige synergiene som finnes ved hele Modum Bad og videreføre det samfunnsoppdraget vi har. Det dreier seg om å utvikle kunnskapsbaserte behandlingsmetoder som kommer pasientene til gode. Og ikke minst gjøre dette synlig både i de profesjonsrettede publikasjonskanalene og i den allmenne offentlighet.

Les mer om Modum Bads forskning her.

02.04.19
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF