Gammel gårdshistorie engasjerte

Hans Kjøll viste mange interessante bilder fra livet på Modum Bad.

Nyhetsartikkel publisert 18/06/09

Hans Kjoll

Tidligere forpakter Hans Kjøll fortalte i Festsalen om gårdsdriften ved Modum Bad fra før Gordon Johnsens tid og frem til i dag.

Ansatte, pasienter samt pensjonister som var på besøk, var invitert til å se bilder i Festsalen tirsdag 16. juni. 

Hans Kjøll, forpakter på Modum Bad gjennom mange år, viste bilder og fortalte fra gårdsdriften på Badet, godt assistert av sine to sønner Øyvind og Trond. Hans kone, Synnøve Kjøll, var også tilstede i Festsalen.

Bygde opp gårdsdriften
Kjøll-familien kom til Modum Bad i 1950. Den gang var stedet eid av Røde Kors. Siden overtok Gordon Johnsen stedet og grunnla det moderne sykehuset i 1957. Hans Kjøll fortalte om våren 1950, da familien kom til både tomt fjøs og låve, og de måtte bygge opp gårdsdriften helt fra bunnen av.

Fra melk til korn
Med mange kuer på fjøset var melkeproduksjon hovednæringen de første årene. Siden gikk man over til korndrift. I dag er ekteparet Kjøll pensjonister og er bosatt i Vikersund. Sønnene Øyvind og Trond Kjøll forpakter fortsatt jorden på Modum Bad.

Hilde Kjoll1

Hilde Kjøll, barnebarnet til Synnøve og Hans Kjøll, spilte fiolin under samlingen i Festsalen.

Hilde Kjoll og Ole Johan Sandvand

– Det er nok ikke siste gang vi får høre deg, sa direktør Ole Johan Sandvand til fioliniststudenten Hilde Kjøll.

Kjoll takkes

Hans Kjøll ble takket med hjemmebakt brød bakt av direktøren selv.

Fam Kjoll

Forpakterfamilien samlet på trappa til Festsalen (f.v.): Øyvind, Hans, Synnøve og Trond Kjøll.

Share Button
Print Friendly and PDF