Villa Sana-jubileum: Hjelp til hjelperne

Villa Sana jubilerer og inviterer til et seminar om arbeidshelse 4. september.

Nyhetsartikkel publisert 11/06/18

– Velkommen til jubileumsseminar 4. september, sier Jorunn Tangen Hole (fra venstre), leder i Kildehuset, Tron Svagård, leder ved Ressurssenteret Villa Sana og Ingrid Taxt Horne som skal forske på Villa Sana-hjelpen.

Mer enn 3500 leger og 1500 sykepleiere har fått hjelp ved Villa Sana i løpet av de 20 årene ressurssenteret har eksistert. Den 4. september markeres jubileet med et seminar om arbeidshelse.
Ressurssenteret Villa Sana har siden 1998 tilbudt forebyggende rådgivning og kurs til helsepersonell. Leger og sykepleiere har benyttet tilbudet siden oppstarten. De siste ti årene har også tannlegene kommet til. I tillegg har hjelpepleiere fått kurs og barnevernansatte har fått veiledning.

Litt hjelp – i tide

– Villa Sana har fokus på arbeidshelse, forebygging av utbrenthet og styrking av livskvalitet, sier leder Tron Svagård.
Han viser til den forskningsbaserte evalueringen av arbeidet. Den konkluderer overbevisende med at forebygging er effektivt, enkelt og billig – behandling er krevende og dyrt. Det nytter med litt hjelp i tide!
– Forskningen som Karin Rø gjorde viser at legene hadde færre tegn til utbrenthet, depresjon og jobbstress etter oppholdet på Villa Sana.

Oppsøker ikke hjelp

Leger har tradisjonelt vært dårlige til å oppsøke hjelp. Norske og internasjonale undersøkelser viser at de har hyppigere forekomst av depresjon, selvmordsatferd og trolig utbrenthet enn sammenliknbare grupper. De oppsøker hjelpeapparatet senere og antakelig i mindre grad enn andre.
-At de må oppsøke en kollega for å få hjelp, kan også være en terskel. Andre igjen erkjenner ikke at de har problemer, sier Svagård, som selv er lege.

-Flere yrkesgrupper enn leger bør få del i erfaringen og kompetansen om arbeidshelse som er bygget opp ved Villa Sana over 20 år, mener Tron Svagård, Ingrid Taxt Horne og Jorunn Hole.

 

Seminar om arbeidshelse

Villa Sanas 20-årsjubileum markeres med et dagsseminar 4. september om arbeidshelse.
– Vi vil sette søkelys på hva vi i dag vet om betydningen av et godt psykososialt arbeidsmiljø på individ-, organisasjons- og samfunnsnivå. Vi vil også dele erfaringene fra Villa Sana. Håpet er å bidra til at også andre yrkesgrupper skal få tilgang til litt hjelp i tide, sier Svagård.

Foredragsholdere

Karin Rø, som i dag er instituttleder ved Legeforeningens forskningsinstitutt, vil holde foredraget «Hvorfor gi hjelp til hjelperne?». Professor Stein Knardahl ved Statens arbeidsmiljøinstitutt vil snakke om betydningen av psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer for helse og fravær. Psykologspesialist Cecilie Thorsen ved Modum Bad og Helse Bergen holder foredraget: «Sladrehank skal selv ha bank – om varsling og arbeidshelse» og spesialpsykolog ved Modum Bad, Gry Stålsett, bidrar med: «Veiledningens nødvendighet -sortering, refleksjon og mulige handlingsalternativer».
• Tirsdag 4. september på Kildehuset, Modum Bad
• Fra klokken 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
• Kursavgift: Kr. 950,- (inkl. lunsj)
• Frist for påmelding: 14. august 2018. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 14. august, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
• Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris.

Les mer og meld deg på her.

11.06.2018
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF