Verdensdagen for psykisk helse 2011

Unge på vei – utdanning, arbeid og psykisk helse, tirsdag 11. oktober

Nyhetsartikkel publisert 05/10/11

Flere ulike markeringer i Modum kommune

Tema for årets verdensdag er: Unge på vei – utdanning, arbeid og psykisk helse. Startskuddet for dagen gikk allerede onsdag 21. september i Modum. På frokostmøtet til Modum Næringsråd holdt  psykiater og forsker Ingunn Amble ved Modum Bad et innlegg om  hvilke psykiske plager unge kan ha, og hvordan dette påvirker ungdom i samspill med andre her i livet.  Møtet ble holdt i Café Thaulow på Modum Bad, hvor 20 næringslivsledere fra kommunen var til stede. 

Heidi Albrigtsen, leder av NAV Modum holdt et innlegg som fokuserte på samarbeid med arbeidsgivere og deres muligheter og vilje til å ta imot unge som har behov for trening og støtte på vei ut i arbeidslivet.

Hovedmarkeringen av Verdensdagen for psykisk helse skjer tirsdag 11. oktober.

Temadag på begge ungdomsskolene i bygda samt Katfoss aktivitetssenter og arrangement i kulturhuset.
–   Filmen Buddy vises i kulturhuset
–   Gruppeoppgaver med fokus på temaet i filmen på SMU, NMU og Katfoss aktivitetssenter
–   Gratis lunsj 
 –  Møt helsesøstre og representanter fra Mental Helse Ungdom

Miljøarbeiderne på skolen har ansvar for gjennomføring av dagen.

www.verdensdagen.no

Share Button
Print Friendly and PDF