Traumetilbudet sikret

Traumetilbudet i Oslo og resten av virksomheten ved Modum Bad er sikret de neste fire årene.

Nyhetsartikkel publisert 11/03/11

Modum Bads Oslo-tilbud drives i Eilert Sundtsgate på Uranienborg.

-Vi kunne ikke stoppe et tilbud til overgrepsofre, sier direktør Ole Johan Sandvand.
Han gleder seg over at Helse Sør-Øst revurderte stans av støtten til Modum Bads Oslo-tilbud. Dette tilbudet er først og fremst et tilbud til mennesker med traumer, deriblant seksuelle traumer.

-Etter at vi tok det opp med Helse Sør-Øst, var de villige til å gjøre en revurdering. Den 10. mars fikk vi beskjed om at det er vedtatt en videreføring og utvidelse av tilbudet. Det er svært gledelig!

Endret system

Modum Bad har vært gjennom flere faser av endret finansieringssystem de siste årene. Fra trygg post på statsbudsjettet til usikker anbudskonkurranse gjennom Helse Sør-Øst. Direktør Sandvand innrømmer at det har vært strevsomme endringer.
– Men Modum Bad har ikke vært preget av slitasje og utrygghet. En vital arbeidsplass tåler slike påkjenninger.

God uttelling

Prosessen med såkalt anskaffelse til Helse Sør-Øst for perioden 2011-2014 begynte for et år siden. Det er lang tid, og mye ressurser har gått med.
-Vi har beregnet at det gikk med 250 dagsverk til å forberede anbudene, sier Sandvand, som er spørrende til om dette systemet er hensiktsmessig.
Modum Bad ble likevel behandlet på en bra måte.
– Helse Sør-Øst ga oss muligheten til å justere viktige deler av tilbudet, og vi fikk god uttelling på bevilgninger.
Det var imidlertid tungt å ta det første avslaget til videreføring av traumetilbudet i Oslo. Men Modum Bads styre gjorde et vedtak om å fortsette, selv om det skulle bli underskudd.
– Helse Sør-Øst har nå bekreftet at dette var riktig, sier Sandvand.
 

11.03.2011

Share Button
Print Friendly and PDF