Tillit fører til bedring

Har terapeuten de relasjonelle kvalitetene som skal til for å hjelpe meg? Og tilbyr terapeuten en behandling som virker meningsfull og troverdig? Dette er de viktigste vurderingene pasienten gjør når de går i terapi, i følge doktoravhandlingen til psykolog Ingvild Finsrud.

Nyhetsartikkel publisert 27/10/23

Psykolog og Ph.D-kandidat Ingvild Finsrud har forsket på endringsprosesser i terapi.

Tillit til terapeuten og tillit til behandlingen er to overordnede kategorier som pasienter vurderer den terapeutiske relasjonen ut i fra. Det viser en studie hvor forskerne undersøkte endringsprosesser i terapi på Modum Bad.
– Tillit til terapeuten handler om pasientens opplevelse av terapeuten som varm, empatisk og autentisk, mens tillit til behandlingen handler om pasientens opplevelse av behandlingen som meningsfull og forståelig, sier psykolog og Ph.D-kandidat Ingvild Finsrud.

“Høyere tillit til terapeuten og høyere tillit til behandlingen førte til bedring under terapiforløpet”

 

Disputerer

Finsrud har forsket på endringsprosessene i terapi. Fredag 3. november forsvarer hun sin avhandling for graden PhD ved Psykologisk Institutt, UiO. Avhandlingens tittel er: “Conceptualizing and exploring change mechanisms in psychotherapy: The roles of common and specific change processes”

 

Forskerne har undersøkt endringsprosesser i terapi på Modum Bad.

 

Tillit

Finsruds studie viser at både høyere tillit til terapeuten og høyere tillit til behandlingen førte til bedring under terapiforløpet.
–  Videre viser studien at tillit til terapeuten er spesielt viktig i terapiformer hvor målet er økt evne til å forstå egne følelser. Tillit til behandlingen er spesielt viktig i terapi som fokuserer på symptomreduksjon. Dette kan tyde på at de forskjellige aspektene ved den terapeutiske relasjonen er mer eller mindre relevante, avhengig av hvilke endringer man prøver å oppnå i terapien, forklarer psykologen.

 

– Behandling virker best når terapeuten kombinerer varme og empati med systematisk anvendelse av behandlingsteknikker som oppleves som meningsfulle og troverdige for pasienten, sier Finsrud. Her fotografert under et foredrag i Kildehuset på Modum Bad.

Økt forståelse

I sin helhet bidrar studien til økt forståelse for hvordan den terapeutiske relasjonen fører til bedring i terapi.
– De overordnede resultatene indikerer at terapeuter bør fokusere på relasjonelle ferdigheter som er knyttet til begge aspektene ved den terapeutiske relasjonen. Dette for å oppnå best mulig effekt av behandlingen, sier Finsrud.

“Studien bidrar til økt forståelse for hvordan den terapeutiske relasjonen fører til bedring i terapi”

Finsruds avhandling.

En kombinasjon

Studien støtter dermed tidligere forskning og teori som sier at det terapeutiske forholdet består av mer enn å møte et vennlig menneske. Den terapeutiske relasjonen er mest potent når terapeuten evner å kombinere varme og empati med systematisk anvendelse av behandlingsteknikker som oppleves som meningsfulle og troverdige for pasienten.

 

– Viktige funn

Forskningsleder KariAnne Vrabel er stolt av studien til Finsrud.
– Dette er et av de første prosjektene vi har gjennomført på tvers av alle avdelinger ved Modum Bad. Det er mange involverte som har gjort dette mulig, både av pasienter og terapeutisk personale. I tillegg er jo funnene hennes spesielt viktige, de viser blant annet at tillit til terapeuten og tillit til behandlingen fører til bedring i terapi. Tillit til terapeuten er spesielt viktig i terapiformer hvor målet er økt evne til å forstå egne følelser, mens tillit til behandlingen er spesielt viktig i terapi som fokuserer på symptomreduksjon. Dette gjør det viktig for oss terapeuter å være bevisste på hvilken terapi vi gir til pasientene og hvilke endringer vi prøver å oppnå i terapien.

Disputas

Cand. Psychol. Ingvild Finsrud vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D: “Conceptualizing and exploring change mechanisms in psychotherapy: The roles of common and specific change processes”
Tid og sted: 3. nov. 2023 12:15 – 15:00, Forsamlingssalen på Psykologisk institutt

Prøveforelesning: 3. november 2023 kl. 10.15 – 11.00 i Forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus. Tittel: Hope in the psychotherapy process: How it develops and works.

Link til Psykologisk institutt her.

info@modum-bad.no

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF