Tilbakemeldinger fra pasienter gir bedre behandlingsutbytte

Når pasientene gir systematiske tilbakemeldinger til sin behandler, blir effekten av behandlingen bedre.

Nyhetsartikkel publisert 08/08/16

5871

Ingunn Amble er fagdirektør ved Modum Bad. Den 30. august 2016 disputerte hun for sin doktorgrad.

 

Det viser forskningen til psykiater Ingunn Agathe Amble. Hun disputerte for sin doktorgrad 30. august.

Sammen med sine medarbeidere har Amble prøvd ut et tilbakemeldingssystem ved fire allmennpsykiatriske poliklinikker og to døgnavdelinger for voksne. Resultatet viser at pasienter som brukte tilbakemeldingene sammen med sin behandler samlet sett fikk bedre behandlingsutbytte.
– Dette var tydelig allerede etter tre konsultasjoner, sier Ingunn Amble.
Både de som hadde en rimelig god utvikling og de som strevde mer med å bli bedre, hadde effekt av å bruke tilbakemeldingssystemet.

Fyller ut skjemaer

I forskningsprosjektet samarbeidet Amble med helsepersonell ved Modum Bad, Drammen DPS og Bærum DPS. Halvparten av pasientene som deltok fikk bruke systemet og den andre halvparten ikke. Rett før hver konsultasjon la pasientene inn i et skjema på PC hvordan de hadde det. Resultatet kom frem på en kurve som viste endring i opplevd belastning fra gang til gang. Deretter kunne behandleren og pasienten se på endringskurven sammen.
– Både pasientene og behandlerne opplevde dette nyttig. De verdsatte både det å kunne følge systematisk med på hvordan pasienten hadde det i forhold til plager og fungering i hverdagen og å diskutere endringskurven i behandlingstimen, sier Ingunn Amble.

Anbefaler bruk

Effekten var moderat, men tydelig nok til at avhandlingen konkluderer med å kunne anbefale bruk av systematiske pasienttilbakemeldinger innen psykisk helsevern.
– Dette for å kunne følge med på om behandlingen har effekt og utfra tilbakemeldingene kunne justere eller forsterke behandlingstiltakene.

Disputas

Ingunn Amble har i mange år ledet Poliklinikken ved Modum Bad. 1. mai i år begynte hun som fagdirektør ved Modum Bad. I sitt forskningsarbeid har Amble vært tilknyttet Universitetet i Oslo – Medisinsk fakultet. Tirsdag 30. august disputerer hun for sin doktorgrad på Rikshospitalet i Oslo. Doktoravhandlingens tittel er: Will patient feedback improve Quality and Outcome in Psychotherapy? Implementation and validation of the online feedback system OQ®-Analyst in Norway: A multi-site RCT study. Hun holder først sin prøveforelesning med tema: Hva sier forskning om avgjørende elementer for psykoterapeuters kompetanseutvikling?

IngunnAmbles disputas (7)

Ingunn Amble sammen med komiteen. Fra v.: Rolf Holmqvist, Ingunn Skre og Randi Ulberg. Til høyre: Birgitte Boye.

 

 

05.08.16
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF