Forsker på familieterapi

Forsker Terje Tilden forsvarte sin avhandling

Nyhetsartikkel publisert 21/10/10

Forsker Terje TildenTerje Tilden forsvarte sin avhandling fredag 29. oktober. Her er førsteopponent Kjell Hansson (til høyre) igang med sine spørsmål.

Forsker og klinisk sosionom Terje Tilden ved Forskningsinstituttet, Modum Bad, forsvarte fredag 29. oktober sin avhandling ”The course and outcome of dyadic adjustment and individual distress during and after residential couple therapy” for graden philosophiae doctor (PhD). Disputasen ble avholdt i Gamle Festsal, Urbygningen, Karl Johansgt. 47, Oslo.

Prøveforelesning over oppgitt emne ”Hva innebærer ”god effekt” av parterapi? En diskusjon av kriterier og målemetoder.” var i Nye auditorium 13 ved Domus Medica, Oslo.

Depressive symptomer viktig for utfallet av parterapi

Terje Tilden har i sin undersøkelse funnet at en bedring i depressive symptomer under terapi ble etterfulgt av en bedret relasjon hos paret. En fant videre at denne bedringen hadde sammenheng med en fortsatt bedring i depressive symptomer. Følgelig kan det i parterapi være hensiktsmessig å fokusere på at de depressive symptomene blir redusert.

Andreopponent Torbjørn Torsheim( til høyre).

Dette funnet inngår i studien av 220 voksne personer som ble behandlet ved Familieavdelingen (nå: Senter for familie og samliv), Modum Bad i perioden 2001-2003. Hele familien ble innlagt som følge av alvorlige samlivsvansker og individuelle psykiske problemer der tidligere behandling ikke hadde ført fram. Mange av pasientene slet med en kombinasjon av store samlivsvansker og individuelle depressive symptomer.

I sin avhandling The course and outcome of dyadic adjustment and individual distress during and after residential couple therapy fant Terje Tilden og hans medarbeidere at pasientene hadde færre individuelle symptomer og hadde fått bedret sin relasjon med partner etter endt behandling ved Familieavdelingen. Denne bedringen var opprettholdt ved tre års etterundersøkelse.

Forskerne fant også at når pasientene fikk økt sine ferdigheter i kommunikasjon og konflikthåndtering så ble dette etterfulgt av at de ble mer optimistiske, følte seg mer forstått, og opplevde mer trygghet, tillit og innsikt. Dette kan bety at et terapeutisk fokus på spesifikke ferdigheter styrker samarbeidsalliansen mellom pasient og terapeut. Funnet kan bidra til økt kunnskap om balansen mellom bruk av spesifikke terapimetoder og generelle faktorer i terapi.

Vel gjennomført. Fra venstre komitéleder Tom Sørensen, førsteopponent Kjell Hansson, Terje Tilden, andreopponent Torbjørn Torsheim og fungerende dekanus, Torbjørn Moum.

Les mer om Terje Tildens forskning her

Share Button
Print Friendly and PDF