Støtteleger på seminar

Rundt 50 av landets 90 støtteleger var på seminar i Kildehuset 18. – 20. januar. -Vi ønsker å gjøre legene bedre kjent med Modum Bad og Villa Sana, sier leder Stein Nilsen i Utvalget for legehelse.

Nyhetsartikkel publisert 24/01/17

Fra venstre: Tron Svagård, Karin Rø, Hans Kristian Bakke og Stein Nilsen.

Utvalget for legehelse i Den Norske legeforening har over 90 leger rundt om i landet i sin støttekollegaordning. Gjennom ordningen tilbys leger samtaler og rådgivning – fra kollega til kollega.

-Eierforhold

– Det er viktig for oss at alle i støttekollegaordningen har kjennskap til Modum Bad og et eieforhold til Villa Sana. Mange av dem henviser kolleger til rådgivningstilbudet i Villa Sana, sier Stein Nilsen.
Det var den årlige samlingen til støttekollegaordningen som i år var lagt til Kildehuset. Nilsen var svært fornøyd med både Kildehuset og de øvrige lokalitetene.
– De egnet seg svært godt til vår samling. Deltakerne kom tett på hverandre, noe som faktisk ga en ekstra dimensjon til seminaret.
I løpet av de to dagene på seminar fikk deltakerne et innblikk i Villa Sanas virksomhet, blant annet gjennom leder Tron Svagårds innledende foredrag. Det var også andre fra Villa Sana som deltok med innlegg.

Økende behov

Leder Hans Kristian Bakke i SOP-(Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger)styret opplyser at behovet for rådgivning til leger er økende.
– Det kan være to grunner til dette; at legene sliter mer, og eller at terskelen for å søke hjelp er lavere. Det siste er positivt, mener Bakke.
Leder Karin Rø ved Legeforskningsinstituttet (LEFO) forteller at de også registrerer flere unge og flere kvinner blant legene som søker rådgivning.
– Dette er noe av det vi ønsker å se nærmere på, sier Rø.
Hun tok selv doktorgrad med utgangspunkt i legers helse og arbeidet på Villa Sana i 2010.

Nytt forskningsprosjekt

I samarbeid med Forskningsinstituttet ved Modum Bad ønsker SOP å foreta en ny vitenskapelig undersøkelse av Villa Sana-tilbudet.
– Vi ønsker å vite om rådgivningen virker – og hvilke elementer som er viktige, sier Bakke.
Rø håper forskningen kan komme i gang i løpet av 2018 dersom økonomisk finansiering kommer på plass.
– Hvordan legene selv har det, har stor betydning for kvaliteten de leverer i pasientbehandlingen, sier Rø.
Administrerende direktør Ole Johan Sandvand ved Modum Bad mener det er avgjørende for videre utvikling og fornyelse av Villa Sana at det kommer ny kunnskap om virksomheten.
– Vi satser på at et spleiselag med SOP for å få det til, sier han.

Les mer om Ressurssenteret Villa Sana her.

23.01.17
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF