Ønsker å tilegne seg kunnskap om arbeidslivet

FrP-politiker Laila Marie Reiertsen hospiterte på Modum Bad.

Nyhetsartikkel publisert 19/10/12

Laila Marie Reiertsen og Ole Johan SandvandStortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen (FrP) sammen med adm.direktør Ole Johan Sandvand.

– Dette har vært kjempeinteressant, sier Reiertsen, som  hadde et tettpakket program under sitt hospiteringsopphold 18. – 19. oktober.

Stortingsrepresentanten var innom flere av Modum Bads kliniske avdelinger hvor hun fikk en god innføring i behandlingsopplegget. Hun fikk også en presentasjon av Forskningsinstituttets arbeid og ble kjent med planene for det nye Kildehuset.

– Ny kunnskap

– Hospiteringen her ved Modum Bad har gitt meg mye ny kunnskap. Det har vært spennende å høre om de ulike diagnoser som behandles her. I tillegg har det vært inspirerende å få høre om nytenkningen som foregår innenfor disse veggene, sier Reiertsen.

– Å hospiterer på en arbeidsplass et par dager gjør at man kommer på innsiden og får se mer av den virkelige arbeidsdagen enn når man bare er innom på en kort politikervisitt. Man får også tid til å stille spørsmål og gå i dybden, sier Reiertsen.

Kjent med norsk arbeidsliv

FrP-representanten ønsker å bli kjent med norsk arbeidsliv og utfordringene som finnes der. Hun mener det gir kunnskap og lærdom som er viktig å ta med seg inn i stortingsarbeidet.

– Og så gir det viktig læring om livet generelt. Nå vil jeg ta med meg kunnskapen og inntrykkene tilbake til Arbeids- og sosialkomiteen, sier Reiertsen.

Reiertsen er sykepleier med videreutdannelse i ledelse, og har vært leder for Ravneberghagen rehabiliteringssenter i Os kommune. I 2009 kom hun inn på Stortinget og er i dag medlem av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

infoleder@modum-bad.no
19.10.2012

 

Share Button
Print Friendly and PDF