Storsatsing etter brannen

- Vinterens brann har ikke tatt motet fra oss. Nå vil vi satse offensivt, sier leder Kristin Leite ved Institutt for Sjelesorg. Sammen med driftssjef Finn Ellingsrud legger hun nå fram nye planer for utbygging.  

Nyhetsartikkel publisert 15/06/16

Institutt for Sjelesorg. Kristin Leite og Finn Ellingsrud med arkitekttegninger for nybygget.

Leder ved Institutt for Sjelesorg. Kristin Leite og driftssjef ved Modum Bad Finn Ellingsrud viser fram nye arkitekttegninger for bygget.

 

Natt til 17. desember 2015 ble overnattingsbygget på Instituttet totalskadet i brann. Til alt hell ble det ingen personskader, og takket være brannvesenets innsats spredde ikke brannen seg til hovedbygget.

Nye muligheter

– Brannen var et sjokk, og vi ble selvsagt satt ut til å begynne med. Men vi er takknemlige for at ingen ble skadet. Nå ser vi at brannen faktisk åpner muligheter for en offensiv satsing, sier Kristin Leite.
Institutt for Sjelesorg var på branntidspunktet en egen stiftelse, Institutt for Sjelesorg – Einar Lundbys stiftelse. Ved nyttår ble stiftelsen slått sammen med Modum Bad.
– Det er en veldig styrke for oss å være en del av den større “familien” på Modum Bad. Nå står vi sammen om gjenoppbyggingen, sier Leite, som viser fram tegninger av et nytt og større overnattingsbygg sammen med driftssjef og prosjektleder Finn Ellingsrud.

Store glassflater

På de nye tegningene er det skissert et større bygg med mye glass.
– Vi ønsker et mer moderne uttrykk, uten å ødelegge den eksisterende stilen på Instituttet. Med større glassflater slippes lyset til både på tunet – og inn i bygget, forklarer Ellingsrud.
Bygget som brant ned inneholdt ti overnattingsrom. På de nye tegningene er det skissert 14 nye, moderne dobbeltrom med bad. Arkitektfirmaet Logg Arkitekter har i tillegg tegnet forslag til en forelesningssal som har vært på ønskelisten lenge.
– Vi planlegger å bygge et lite auditorium med utsikt mot vest, med plass til rundt 40 mennesker. Det betyr nye og mer fleksible muligheter for å arrangere kurs og seminarer.
Ellingsrud understreker at det er mange flere krav å oppfylle i forhold til bygningsloven i dag enn på 70-tallet. Blant annet er tilrettelegging for bevegelseshemmede viktig, sier Ellingsrud.
-Når skal det nye bygget stå ferdig?
– Planen er å starte byggeprosessen høsten 2016 og at et nytt bygg kan stå ferdig høsten 2017.
05.07.16
infoleder@modum-bad.no

Vil du hjelpe oss å bygge? Gaveaksjon til nytt bygg

  • Kostnad: 20 millioner
  • Forsikringssum etter brannen: 10 millioner.
  • Vi trenger 10 millioner. Vil du hjelpe oss?
  • Gi gjerne et bidrag på kontonr. 2270 05 72262

 

 

Biskop Per Arne Dahl_portrett

Tunsberg-biskop, Per Arne Dahl

Et sted for avkobling og tilkobling

Institutt for Sjelesorg på Modum Bad er et uvurderlig fristed for lønnede og frivillige medarbeidere i kirken. Hundrevis av kirkelige medarbeidere, fra inn- og utland, har i løpet av de siste tiårene fått tilbud om kur og kurs, avkobling og tilkobling, i vakre omgivelser.

Det er sjeldent å motta faglig utfordring og personlig støtte og hjelp på ett og samme sted. Derfor er Sjelesorginstituttet unikt, og fortjener vår økonomiske støtte og forbønn.

Tunsberg biskop, Per Arne Dahl

 

 

Jan Erik Larssen på besøk under Modum Bad-dagen 2011.

Jan Erik Larssen på besøk under Modum Bad-dagen 2011.

-Driver et viktig reparasjonsarbeid

Da jeg fikk Åpenhetsprisen i 2015 fra Mental helse, ønsket jeg å gi prispengene til Institutt for Sjelesorg. I tillegg til å jobbe forebyggende med å utdanne og kurse medmennesker i det å være sjelesørgere, er de også gode i reparasjonsarbeidet med mennesker som har opplevd kriser og fall i livet. De ansatte på Instituttet hjelp meg med å finne tilbake til meg selv, tilbake til den jeg egentlig er og var ment å være!  De hjalp meg å finne tilbake til det gode livs rytme. De ga meg råd på veien slik at jeg evner å holde frem med den gode takten som gir balanse i livet: Aktivitet-pause-aktivitet-pause-aktivitet-pause.

Stadig flere av oss møter «veggen» og faller sammen i angst og utmattelse på et tidspunkt i livet. Vi trenger å lære å legge inn pauser i livet. Det kan Institutt for Sjelesorg hjelpe oss med. Når de nå satser større etter brannen, ønsker jeg å oppfordre til å gi.

Jan Erik  «Broom» Larssen

 

 

 

Ole Johan Sandvand, direktør Modum Bad

Ole Johan Sandvand, direktør Modum Bad

Fremtidsrettet satsing

Institutt for Sjelesorg har helt fra Einar Lundbye og Gordon Johnsens tid fram til i dag, betydd mye for mange mennesker. Slik vil det fortsatt være. Mennesker vil komme for å få hjelp og inspirasjon. Bundne ressurser frigjøres. Livsgnisten tennes på ny.

Brannen før jul var en nedtur. Den kan lede til en opptur. Nytt bygg åpner nye muligheter for flere mennesker. Vi trenger støtte for å lykkes. Jeg kan love at gaver til gjenreisning og modernisering av Institutt for Sjelesorg – små eller store – kommer til å bli satt pris på, både av dem som får glede av dem og for oss som gir alt for å lykkes med disse planene.

Ole Johan Sandvand, adm.direktør, Modum Bad

 

 

Les mer om tilbudene ved Institutt for Sjelesorg her.

Denne artikkelen er hentet fra magasinet Badeliv nr 1/2016. Vil du abonnere gratis på Modum Bads magasinklikk her.

 

 

 

 

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF