Spor av Gud i musikken?

Hvordan kan Gud la seg finne i musikk? Det er spørsmål som kulturleder Helge Harila og prest Idun Strøm Sefland samtaler om 11. april.

Nyhetsartikkel publisert 12/03/19

Det inviteres til seks temasamlinger i Olavskirken i fastetiden. Samlingene har fått overskriften: Spor av Gud.

Hvordan kan Gud la seg finne i musikk? Hvordan kan musikken være en kilde til å oppdage spor av Gud?
Disse spørsmålene vil Helge Harila samtale med sykehusprest Idun Strøm Sefland om i Olavskirken 11. april. Harila er sangpedagog, kantor og kulturleder ved Modum Bad.

Fastetiden er en tid for stillhet, undring og refleksjon som en forberedelse til påsken. Inspirert av det vakre diktet «Guds hjerte» skrevet av Rolf Jacobsen, har temakveldene  i Olavskirken fått overskriften: Spor.

Guds hjerte

Guds hjerte vet vi ikke,
men vi vet
noe som overstrømmer oss
som et regn over hendene

Hans øyne ser vi ikke,
men vi ser
usynlig lys over alle ting
som i sommernatten

Hans stemme hører vi ikke,
men vi finner
veier overalt og spor i hjertene
og stier med lavmælt lys

Ulike mennesker, som fra hvert sitt ståsted kan si noe om hvor det kan finnes spor av Gud, deler noen av sine tanker i samtale med en av prestene i Olavskirken. Det blir musikk til ettertanke, og kvelden avsluttes med en kort liturgisk kveldsbønn.

Dette har vært programmet i fastetiden:

Torsdag 7. mars kl 20: Spor av Gud – i skyggene

Hvordan kan tro være til trøst, håp og lindring når livet blir vanskelig?
Gjest: Anne Kristine Bergem er psykiater, universitetslektor, forfatter og en viktig stemme i den offentlig debatt om psykisk helse.
Prest: Jon-Erik Bråthen

Torsdag 14. mars kl 20: Spor av Gud – underveis

Kveldsbønn for mennesker underveis, med rom for uro, klage og håp. Sykehusprestene samtaler om å være underveis som menneske når smertefulle og vanskelige erfaringer treffer livet og troen. Det blir anledning til vandring i kirkerommet for å tenne lys og ta del i andre symbolhandlinger.
Prester: Idun Strøm Sefland (til v.) og Jon-Erik Bråthen

Torsdag 21. mars kl 20: Spor av Gud – i hverdagen

En kveld om hvordan den trivielle hverdagen inviterer oss til et vennlig blikk på oss selv og andre – slik Gud ser på det menneskelige med vennlighet.
Gjest: Merete Thomassen er prest, førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet i Oslo og forfatter av boken «Gud til hverdags».
Prest: Sveinung Hansen

Torsdag 28. mars: Spor av Gud – i møte med den andre

Hvordan kan vi finne spor av Gud i møtet med andre mennesker – også mennesker som har en annen tro og kulturbakgrunn enn oss selv?
Gjest: Ivar Flaten er tidligere sokneprest i Fjell menighet og arbeider nå som dialogprest i Tunsberg bispedømme tilknyttet Kirkelig dialogsenter i Drammen.
Prest: Idun Strøm Sefland

Torsdag 4. april: Spor av Gud – gudsbilder og Guds bilde

Hvilke forestillinger har vi om Gud? Hvordan preger ulike gudsbilder tanker og følelser? Hvordan blir bildene våre av Gud til? Leter vi etter den Gud vi lengter etter – eller søker vi den Gud vi har lært at finnes?
Gjest: Kari Halstensen er psykolog og PhD-stipendiat på Modum Bad
Prest: Jon-Erik Bråthen

Torsdag 11. april: Spor av Gud – i musikken

Hvordan kan Gud la seg finne i musikk? Hvordan kan musikken være en kilde til å oppdage spor av Gud?
Gjest: Helge Harila er sangpedagog, kantor og kulturleder ved Modum Bad
Prest: Idun Strøm Sefland

25.02.19
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF